Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
DZIAŁ SPRZEDAŻY

Zamówienie

Tylko kilka minut dzieli Cię od wykorzystania testów Staffly. Zapoznaj się z naszym Regulaminem, wypełnij poniższe zamówienie, a my zajmiemy się resztą.


USŁUGODAWCA

Nazwa firmy

Staffly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres

ul. Adama Mickiewicza 10 lok. 2, 60-836 Poznań


Dane rejestrowe

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871524, kapitał zakładowy 19.600 zł, NIP 7812015389, REGON 387611896.

KLIENT

USŁUGI OBJĘTE ZAMÓWIENIEM

PARAMETRY ŚWIADCZENIA USŁUG I INFORMACJE DODATKOWE

Klient posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

OŚWIADCZENIA I UWAGI