Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Staffly dla
inwestorów

Kontekst

Według założeń Ministerstwa Cyfryzacji wdrożenie technologii sztucznej inteligencji w obszarach gospodarki podniesie polskie PKB o 1,5-2,5 pkt. proc. rocznie. Aktualnie blisko 23% firm deklaruje wysoki stopień zaawansowania w AI, a ok. 44% realizuje pierwsze projekty z jej wykorzystaniem. Microsoft podaje z kolei, że aż 67% polskich przedsiębiorców wdraża sztuczną inteligencję w swoim biznesie i jest to tendencja wzrostowa. Transformacja cyfrowa korzystnie wpływa na funkcjonowanie firm i wspomaga pracowników w wykonywaniu czasochłonnych czynności, w tym w analizowaniu i selekcjonowaniu danych.

Pod tym względem algorytm Staffly stanowi odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy. Uczenie maszynowe jest niczym samonapędzający się mechanizm, który czym więcej posiada danych, tym staje się doskonalszy i bardziej precyzyjny. Staffly jest pierwszy i jedynym tego rodzaju produktem HR Tech w Polsce. Stanowi efekt wieloletnich badań psychologicznych oraz rozwoju nowej technologii, a przy tym przyszłościowy kierunek dla biznesu.

Sztuczna inteligencja jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się oraz najbardziej dochodowych z sektorów gospodarki na świecie. Wprowadzenie jej do branży HR niesie korzyści ekonomiczne wynikające z usprawnienia i skrócenia procesów rekrutacyjnych, a przy tym zmniejszenia stopnia rotacji, który w polskich firmach stanowi poważny problem (wynosi nawet do 60%). Jednocześnie platforma rekrutacyjna to narzędzie rozwojowe dla pracowników, którzy mogą świadomie i skutecznie tworzyć swoją ścieżkę kariery. Staffly wpisuje się w ideę pracy u podstaw, która poprzez unowocześnienie firm oraz ukierunkowanie pracowników może przynieść korzyści dla całego społeczeństwa, stają się tym samym silną marką technologiczną w Polsce.


Kluczowe funkcjonalności

 • Platforma rekrutacyjna
  Stworzyliśmy platformę rekrutacyjna oparta o psychometrię wyposażoną w autorskie rozwiązania AI/ML, która pozwala dopasować właściwych pracowników do odpowiedniego stanowiska pracy redukując czas rekrutacji i niwelując współczynnik rotacji, odpowiadające na konkretne potrzeby i wyzwania klientów.
 • Integracje z systemami ATS & HRIS
  Posiadamy gotowy produkt “modułowy”, który może być zintegrowany z dowolnym istniejącym systemem zarz∂zania kandydatami (ATS, HRIS) zapewniając łatwe wdrożenie i użytkowanie go isntiejącym procesie rekrutacji klienta.
 • Rozwiązania CUSTOM
  Nasz moduł psychometryczny badający dopasowanie pracownika do wskazanego stanowiska pracy zbudowany jest z konfigurowalnych bloków, które można skonfigurować pod specyficzne potrzeby klientów i zbudować własne rozwiązanie, które w zintegrowany sposób łączy funkcjonalności testowania z niestandardowymi potrzebami klienta.

Perspektywa
& plan rozwoju

 • Rozwój platformy rekrutacyjnej
  Obecnie platforma posiada podstawowy zestaw funkcjonalności umożliwiający przeprowadzenie podstawowego procesu rekrutacji z wykorzystaniem psychometrii. W planach jest rozbudowa tego procesu i jego optymalizacja o dane zebrane z systemu i podczas testów.
 • Integracje z ATS
  W planie mamy budowę zestawu podstawowych modułów integracji z najbardziej popularnymi ATS-ami, by w kolejnych wdrożeniach automatyzować kolejne integracje.
 • DOdatkowe rozwiązania CUSTOM
  Oprócz rozwoju istniejącego modułu psychometrycznego, planujemy wdrożenie kolejnych modułów skupionych na sprawdzonych testach psychologicznych, które pozwolą na jeszcze dokładniejsze poznanie kandydatów i pracowników, i usprawnienia procesów pozyskiwania i utrzymania kadry klienta.

Staffly

Jesteśmy spółką technologiczną, która tworzy rozwiązania automatyzujące proces rekrutacji z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby rozwiązywać kluczowe problemy pozyskiwania i w dalszej perpsektywie utrzymania kadry pracowniczej naszych klientów.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu w budowie i rozowju firmy jest zespół pracowników dopasowany do powierzonych zadań. A nasza misją jest zapewnienie odpowiednich, łatwych w użyciu narzędzi, które umożliwią firmom pozyskanie własciywch pracowników i zwiększenie ich efektywności co umożliwi im dynamiczny rozwój, bez kosztownych i ryzykownych wdrożeń.


Zespół

Łączymy innowacyjne myślenie z zaawansowaną technologię w taki sposób, by wytworzyć nowatorskie rozwiązania, które da się zautomatyzować dla naszych klientów. Staffly tworzy wyjątkowy zespół blisko 20 doświadczonych pracowników posiadających unikalne kompetencje: projektanci, programiści, wysokiej klasy naukowcy z zakresu psychologii, analizy danych, uczenia maszynowego i automatyzacji. Współpracujemy ze środowiskiem akademickim i inwestuejmy w badania i rozwój technologii, by tworzyć rozwiązania na światowym poziomie.

Psychologia.
Technologia.
Automatyzacja.
moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023