Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Dopasowujemy osobowość Kandydata do stanowiska pracy, na które aplikuje.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy startupem działającym w obszarze HR Tech. Staffly za pomocą skomplikowanego algorytmu weryfikuje kluczowe cechy osobowości kandydatów dla danego stanowiska.

Czym się zajmujemy?

Automatyczny test psychometryczny Staffly Job Profiler to narzędzie wspierające proces preselekcji, badające predyspozycje psychologiczne kandydata i sprawdzający jego dopasowanie do wymagań danego stanowiska. Trwa do 15 minut i testuje określoną liczbę spośród 34 kompetencji wymaganych na danym stanowisku.

Wynik główny kandydata prezentowany na skali procentowej (od -100% do + 100%) pozwala wybrać najlepiej dopasowanych kandydatów. Rekruter może zapoznać się także z wynikami dla badanych cech. 


Jako Staffly uczestniczyliśmy w 6. batchu programu preakceleracyjnego ReaktorX


Bierzemy także czynny udział w corocznych European Tech and Start-up Days  i Infoshare

Logo European Tech and Start-up Days
Logo Infoshare

Nasza misja

Dostarczamy dopasowanych pracowników, za którymi stoją prawdziwe historie i umiejętności. W ten sposób gwarantujemy właściwe funkcjonowanie firm naszych Partnerów.

Nasza wizja

Staffly jako lider-dostawca testów psychometrycznych, platforma zmniejszająca rotację w przedsiębiorstwach, ale także dająca swobodę w zarabianiu pieniędzy oraz realizacji celów i marzeń.

Poznaj nasz zespół specjalistów

Filip Sobel

Chief Executive Officer (CEO), Founder, Forbes 25 Under 25

Wyznacza cele biznesowe oraz koordynuje działania podejmowane w zakresie kształtu i kierunku rozwoju produktu.

Damian Wójcikiewicz

Chief Sales Officer (CSO), Founder
Współtworzy strategię sprzedażową i odpowiada za realizację celów w tym zakresie oraz pozyskiwanie i obsługę klientów biznesowych.

Łukasz Olejarczuk

Chief Technical Officer (CTO), Founder
Koordynuje całość prac programistycznych produktu.

Łukasz Zygiel

Chief Design Officer (CDO), Founder
Wsparcie w opracowaniu koncepcji oraz kompleksowe projektowanie produktu. Nadzór działań w obszarze marki, marketingu i reklamy.
moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023