Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Nowe możliwości
z psychometrią w HR

Zautomatyzowane dopasowanie kandydatów
i szybkie zarządzanie rekrutacją

Szybki i skuteczny
sposób rekrutacji

Staffly jest aplikacją z branży HR Tech, której celem jest jak najlepsze dopasowanie do ofert pracy dla pracowników na stanowiskach niższego szczebla z branż, takich jak: produkcja, handel, logistyka, usługi czy przemysł.

Skuteczna psychometria

Wykorzystanie testów psychometrycznych w ramach profili stanowisk efektywnie uzupełnia proces rekrutacji i bieżącego zarządzania ścieżkami kariery pracowników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm o wyjątkowej kulturze organizacyjnej, które kładą nacisk na staranną selekcję pracowników podczas prowadzonych rekrutacji.

Inteligentny algorytm

Samouczący się algorytm dostarcza pracodawcy wielowymiarową ocenę kandydatów, na podstawie której mogą podjąć decyzję o zatrudnieniu. Algorytm opiera się na psychologicznym modelu Wielkiej Piątki, a także specyficznych cechach zawodów i komunikatywności.

Platforma rekrutacyjna

Wyniki kandydatów są widoczne od razu w Twoim ATS lub module, dzięki czemu zarządzanie rekrutacją staje się łatwe i przejrzyste.


Integrujemy się z Twoim ATS

Połącz swój system śledzenia kandydatów (ATS) z Staffly Custom i rekrutuj najlepszych kandydatów mądrzej – obiektywnie i szybciej.

Automatycznie zapraszaj kandydatów do wzięcia udziału w teście psychometrycznym Staffly, a wyniki kandydatów i raporty przeglądaj bezpośrednio w swoim ulubionym ATS i nie tylko.

Zamów konsultację

5 kroków do integracji ATS

Zmniejsz koszty i oszczędzaj czas pracy HR dzięki automatyzacji procesów rekrutacyjnych. Stwórz jednolite środowisko dla kandydatów i scentralizuj dane na wybranej platformie ATS.

Rozpoznanie

Zmapujemy przebieg Twojej rekrutacji, zrozumiemy, gdzie pasują rozwiązania Staffly i zbadamy technologię oraz rentowność platformy.

Planowanie

Po uzgodnieniu zakresu integracji zorganizujemy rozmowę inauguracyjną z wybranym dostawcą ATS w celu uzgodnienia terminów realizacji i dalszych kroków.

Konfiguracja

Kontaktujemy się bezpośrednio z Twoim dostawcą ATS, dzięki czemu nie musisz nic robić. Możesz mieć pewność, że jest w rękach ekspertów.

Testowanie

Po skonfigurowaniu integracji faza testowania pozwala upewnić się, że integracja spełnia uzgodnione wymagania.

Integracja

Po uruchomieniu integracja umożliwia bezproblemowe połączenie aplikacji z platformami oceny, oszczędzając czas, pieniądze i wysiłek.

Integracja z Twoim ATS

Dowiedz się jak możemy zintegrować nasz moduł psychometryczny Staffly z Twoim systemem śledzenia kandydatów.

Zamów konsultację