Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
AsistWork logo

Jak zwiększyliśmy liczbę jakościowych aplikacji na stanowiska produkcyjne o 25%?

CASE STUDY

AsistWork

Operatorzy Produkcji

Jak Staffly i krótkie, personalizowane testy wspierają agencję rekrutacyjną AsistWork uzyskiwać więcej jakościowych aplikacji na stanowiska produkcyjne.

25% więcej jakościowych aplikacji

71% wypełnialność testów

Wyzwania

  • Mała liczba jakościowych aplikacji,

  • Wysoka konkurencja i rywalizacja o kandydatów w regionie wśród lokalnych pracodawców,

  • Brak narzędzia wspierającego obiektywną ocenę kandydata w ramach obszarów osobowości i kompetencji,

  • Brak możliwości zaoferowania kandydatom dodatkowego narzędzia i możliwości zbadania mocnych i słabych stron.

Wyniki

  • Testy Staffly rozszerzyły grupę osób, które AsistWork mogło zaprosić do udziału w procesie o 25%. Dzięki temu więcej kandydatów było branych pod uwagę po procesie selekcji (także te osoby, które nie miały doświadczenia, a wysokie wyniki testu oraz ich późniejsza praca wskazała na to, że dobrze sprawdzają się na produkcji)

  • Proces wyróżnia się na tle innych (kandydaci przekazują sobie informacje o testach Staffly),

  • W sytuacji kiedy operator maszyn bierze udział w kilku rozmowach tygodniowo lub dzwoni do niego kilkunastu rekruterów z podobną ofertą pracy – kandydat zapamiętuje AsistWork dzięki wyróżnikowi w postaci testów,

  • Ocena predyspozycji kandydata jest obiektywna i oparta na rzetelnych wynikach,
    – rozszerzenie grupy kandydatów o osoby bez doświadczenia zawodowego w tym obszarze, posiadających ukryte kompetencje.

Zastosowane rozwiązania

Testy stylu pracy

Pytania badające określone cechy i sprawdzające charakter dopasowania stylu pracy kandydata do stanowiska.

Testy sytuacyjne

Pytania sytuacyjno-behawioralne sprawdzające preferowane zachowanie kandydata w sytuacji, która może mieć miejsce w codziennej pracy.

PRÓBA BADAWCZA

86

Kandydatów

CZAS TRWANIA REKRUTACJI

35

dni

Szczegóły Projektu

AsistWork

Nazwa Klienta

Produkcja

Branża

12.2023 – 01.2024

Okres

Jako Agencja Pracy Tymczasowej, AsistWork doświadcza wysokiego zapotrzebowania pracodawców na pracowników produkcyjnych. Głównym zadaniem firmy jest dotarcie do kandydatów blue collars w warunkach coraz większej konkurencji. W celu realizacji zamówień szukają również osób bez doświadczenia, ale posiadających predyspozycje do wykonywania pracy jako operator maszyn.

Podczas podjętej współpracy kandydaci kierowani do pracy przez Asistwork do tej pory wykonali łącznie kilkaset unikalnych testów Staffly.

Konfiguracja narzędzia po stronie Staffly trwała 7 dni, natomiast aktywowanie dostępu po stronie AsistWork ok. 20 minut.

Narzędzie Staffly zintegrowane z systemem rekrutacyjnym ATS Klienta eRecruiter pozwoliło na automatyczną wysyłkę krótkich testów do aplikujących kandydatów.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023