Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
Logo Biedronka

Zobacz, jak trzykrotnie obniżyliśmy rotację u kandydatów z wysokim dopasowaniem

CASE STUDY

Biedronka

Rekrutacje sklepowe

Jak Staffly z pomocą krótkich, autorskich testów osobowości i zachowań wspomaga Biedronkę w rekrutacji najlepszych pracowników w branży retail?

Wyzwania

  • Bardzo duża liczba aplikacji w miesiącu,

  • Czasochłonny proces selekcji kandydatów,

  • Wysoka rotacja.

Cele

  • Ujednolicenie procesu rekrutacji w całej Polsce z zachowaniem jego jakości,

  • Skrócenie procesu selekcji kandydatów,

  • Zmniejszenie rotacji zatrudnionych pracowników.

Wyniki

  • Trzykrotnie niższa rotacja kandydatów, którzy osiągnęli w teście Staffly wysokie dopasowanie w porównaniu do kandydatów z niskim dopasowaniem.

Zastosowane rozwiązania

Test osobowości Staffly

Krótkie, autorskie pytania badające kilka najbardziej istotnych dla Klienta cech osobowości.

Test culture-fit

Na podstawie pytań behawioralnych opracowanych przez Biedronkę.

Zakres badania

193

zatrudnionych kandydatów

CZAS TRWANIA REKRUTACJI

90

dni

Weryfikacja rotacji po okresie

6

miesięcy

Szczegóły Projektu

Biedronka

Nazwa Klienta

Retail

Branża

12.2022-2.2023

Okres

W okresie 12.2022 – 2.2023 w dwóch wybranych okręgach Biedronki przeprowadzone zostało badanie pilotażowe Staffly, którego celem było m.in. zbadanie rotacji zatrudnionych kandydatów. Osoby aplikujące na stanowisko sprzedawca-kasjer otrzymywały do wypełnienia test Staffly badający ich dopasowanie do stanowiska.

Decyzja o zatrudnieniu była podejmowana przez kierowników sklepów niezależnie od wyniku testu, żeby obiektywnie móc porównać rotację osób w różnych progach dopasowania, a nie skupiać się tylko na kandydatach z wysokim dopasowaniem. Finalnie zostało zatrudnionych 193 osób, które były podzielone na trzy grupy dopasowania:

  • niskie
  • średnie
  • wysokie 

W maju (5.2023) sprawdzona została rotacja zatrudnionych w trakcie pilotażu kandydatów w odniesieniu do trzech progów dopasowania (niski, średni, wysoki). Okazało się, że osoby, które osiągnęły w teście Staffly wysoki poziom dopasowania rotowały dwukrotnie rzadziej niż osoby ze średnim dopasowaniem i trzykrotnie rzadziej od osób z niskim dopasowaniem. Co bardzo ważne rotujące osoby z wysokim dopasowaniem w 100% same podejmowały decyzję o odejściu z firmy.

Z jednej strony skupienie się na kandydatach z wysokim dopasowaniem pozwala oszczędzić czas, który przy kilku tysiącach aplikujących jest bardzo istotny, z drugiej strony jak pokazują dane – są to kandydaci, którzy najrzadziej rotują, co przekłada się na oszczędności biorąc pod uwagę koszt rotacji jednego pracownika w firmie.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023