Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
Logo PKP IC

Jak PKP Intercity oparło proces selekcji na testach Staffly i skróciło czas selekcji CV w procesach rekrutacji masowych o 80%?

CASE STUDY

PKP Intercity

Konduktorzy / kasjerzy

Jak Staffly z pomocą krótkich, autorskich testów dopasowania stylu pracy i zachowań wspiera PKP Intercity w automatyzacji procesu rekrutacji?

82% wypełnialność testów

80% przyspieszona selekcja w procesach rekrutacji masowych

Cele

 • Wdrożenie nowoczesnych technologii wspierających pracę działu HR

 • Dopasowanie kandydata w obszarze zachowań zgodnych z kulturą organizacyjną PKP

 • Zachowanie ciągłości pracy działu rekrutacji podczas dużego spływu aplikacji

 • Przyspieszenie selekcji i zachowanie wysokiej jakości tego procesu

 • Większa jakość przeprowadzanych rozmów rekrutacyjnych ze względu na jakość kandydatów

 • Zbudowanie dodatkowej bazy danych o aplikujących kandydatach z potencjałem na wykorzystanie w przyszłości

 • Wzrost efektywności rekrutacji spółki PKP Intercity

  Wyniki

  • Skrócenie Time-To-Hire o 80% porównując czas selekcji CV bez Staffly oraz ze Staffly,

  • Podobnej jakości wyniki osiągane podczas Assessment Center przez kandydatów selekcjonowanych przy pomocy testów Staffly,

  • W cyklach, w których PKP Intercity wykorzystywało nasze narzędzie w swoich rekrutacjach całość procesu selekcji aplikacji kandydatów została oparta na kryteriach, w których testy Staffly odgrywały znaczącą rolę.

  Zastosowane rozwiązania

  Testy stylu pracy

  Pytania badające określone cechy i sprawdzające charakter dopasowania stylu pracy kandydata do stanowiska.

  Testy sytuacyjne

  Dopasowanie do kultury organizacyjnej PKP IC na podstawie pytań behawioralnych (sytuacyjnych) dostarczonych przez Klienta.

  PRÓBA BADAWCZA

  3059

  Kandydatów

  CZAS TRWANIA REKRUTACJI

  96

  dni

  Szczegóły Projektu

  PKP Intercity

  Nazwa Klienta

  Transport

  Branża

  04.2023 – 08.2023

  Okres

  PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów i zatrudnia ponad 8800 pracowników, a w samym 2022 roku przyjął do pracy ponad 850 osób.

  Podczas podjętej współpracy PKP Intercity do tej pory wykonało łącznie ok. 3 tysiące unikalnych testów Staffly.

  W ramach procesu selekcji Kandydatów PKP Intercity polegało na wynikach dopasowania testów Staffly i deklarowanej znajomości języka angielskiego.

  PKP Intercity zdecydowało się na wdrożenie testów Staffly, które wspierają codzienną, ciężką pracę działu HR związaną z selekcją najlepszych kandydatów.

  Konfiguracja narzędzia po stronie Staffly trwała 5 dni, natomiast aktywowanie dostępu po stronie PKP Intercity ok. 30 minut.

  Narzędzie Staffly zintegrowane z systemem rekrutacyjnym ATS Klienta eRecruiter pozwoliło na automatyczną wysyłkę krótkich testów do aplikujących kandydatów. Do tej pory wykonano 3 059 unikalnych testów Staffly.

  Edward Szumilak, Kierownik Produktu PKP IC, wskazuje:

  Testy Staffly pozwoliły nam przede wszystkim na przyspieszenie i usprawnienie procesu selekcji aplikacji i poświęcenie czasu i uwagi na inne zadania. Wskazując kompetencje, które chcemy badać przy zastosowaniu testów Staffly mogliśmy nadal zapraszać kandydatów posiadających predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

  Innym elementem, na który warto zwrócić uwagę, a który zauważyliśmy po pewnym czasie korzystania z tej formy selekcji aplikacji jest większy obiektywizm w porównaniu z „tradycyjną” oceną dokumentów aplikacyjnych. Ważne jest, że powyższe wnioski dotyczą procesów rekrutacyjnych, w których na jedno stanowisko wyłanianych jest rocznie od 100 do 300 pracowników.

  moneypl_logo
  Nominacja Technologia Roku 2024
  Aula Polska logo
  Nominacja Aula Polska 2024
  EEC Challenge 2023
  Finalista EEC Startup Challenge 2023
  Innowacyjny Lider logo
  Laureat Innowacyjny Lider 2023