Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
Contact Sales nowe logo

Jak Staffly wspiera Telekadrę w usprawnieniu efektywności działu HR swojego partnera CSP (Contact Sales) o 30%?

CASE STUDY

Telekadra dla CSP (Contact Sales)

Konsultanci telefoniczni

Jak Staffly z pomocą krótkich, autorskich testów osobowości, kompetencji i zachowań wspomaga Telekadrę i partnera CS w rekrutacji konsultantów telefonicznych w modelu pracy zdalnej?

77% wypełnialność testów

26% więcej rozmów rekrutacyjnych

27% więcej kandydatów zapraszanych na szkolenia adaptacyjne

51% więcej kandydatów kończących szkolenia adaptacyjne z wynikiem pozytywnym

21% więcej zatrudnionych konsultantów po okresie adaptacji

Wyzwania

 • Zwiększenie efektywności procesu rekrutacji i ograniczenie kosztów,

 • Poprawa jakości procesu adaptacji, umożliwiając trenerom selekcję lepszych kandydatów,

 • Zmniejszenie rotacji pracowników na etapie onboardingu, zwiększając jednocześnie poziom przygotowania konsultantów do samodzielnej pracy.

Cele

 • Zwiększenie liczby przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych i poprawa jakości kandydatów,

 • Zwiększenie efektywności szkoleń adaptacyjnych, umożliwiając trenerom lepszą selekcję uczestników i zwiększenie komfortu ich pracy,

 • Zwiększenie skuteczności procesu onboardingu, poprawiając poziom przygotowania konsultantów do samodzielnej pracy i zwiększając konwersję uczestników adaptacji do działu sprzedaży.

Wyniki

 • Średnia miesięczna ilość przeprowadzonych rozmów przez jednego rekrutera wzrosła o 26%,

 • Średnia liczba kandydatów zapraszanych na szkolenia adaptacyjne wzrosła o 27%,

 • Średnia ilość uczestników kończących pozytywnie proces adaptacji wzrosła o 51%,

 • Konwersja uczestników adaptacji przekazywanych do działu sprzedaży wzrosła o 21%.

Zastosowane rozwiązania

Testy osobowości Staffly

Krótkie, autorskie pytania badające kilka najbardziej istotnych dla Klienta cech osobowości.

Testy sytuacyjno-kompetencyjne

Dopasowanie do kultury organizacyjnej na podstawie pytań behawioralnych (sytuacyjnych) opracowanych wspólnie z Klientem na podstawie codziennych obowiązków i wyzwań.

PRÓBA BADAWCZA

2289

Kandydatów

CZAS TRWANIA REKRUTACJI

64

dni

Szczegóły Projektu

Telekadra

Nazwa Klienta

Call – center

Branża

01.2023 – 07.2023

Okres

Współpraca ze Staffly przyniosła firmie Telekadra i jej partnerowi biznesowemu – CSP (Contact Sales) znaczące korzyści w obszarach rekrutacji, adaptacji i onboardingu pracowników. Dzięki zastosowaniu narzędzia Staffly, firma zdołała zwiększyć efektywność procesów HR, poprawić komfort pracy swoich pracowników i zredukować koszty związane z rekrutacją i szkoleniami.

Wyniki te wskazują, że współpraca ze Staffly jest strategicznym i skutecznym krokiem w dążeniu do optymalizacji procesów HR w Telekadrze. Przekłada się to pozytywnie na płaszczyznę współpracy z jej głównym partnerem, firmą CSP, działającą na rynku usług contact center.

W ramach dotychczasowej współpracy przy integracji z eRecruiter Telekadra wykorzystuje średnio 1-2 tysięcy testów miesięcznie.

Wyniki (podzielone na poszczególne etapy procesu rekrutacji w Telekadrze)

Proces Rekrutacji

Po wdrożeniu testów Staffly, Telekadra zanotowała znaczący wzrost efektywności procesu rekrutacji. Średnia miesięczna ilość przeprowadzonych rozmów przez jednego rekrutera wzrosła o 26%. Dodatkowo, rekruterki zauważyły, że wyniki testów dobrze odzwierciedlają poziom kandydatów podczas rozmów, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu ich pracy.

Proces Adaptacji

Wprowadzenie narzędzi Staffly również pozytywnie wpłynęło na proces adaptacji. Średnia liczba kandydatów zapraszanych na szkolenia adaptacyjne wzrosła o 27%, co pozwoliło na lepszą selekcję uczestników i zmniejszenie kosztów organizacji szkoleń w przeliczeniu na zatrudnionego konsultanta. Trenerzy zauważyli również wzrost poziomu uczestników szkoleń, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu ich pracy.

Onboarding

Wprowadzenie testów Staffly znacząco wpłynęło na proces onboardingu. Średnia ilość uczestników kończących pozytywnie proces adaptacji wzrosła o 51%, a konwersja uczestników adaptacji przekazywanych do działu sprzedaży wzrosła o 19%. To z kolei przyczyniło się do zmniejszenia rotacji na tym etapie i do zwiększenia poziomu przygotowania konsultantów do samodzielnej pracy, co zostało pozytywnie ocenione przez koordynatorów i kierowników sekcji.

Co o współpracy mówi Marcin Majorek – HR Manager CSP (Contact Sales)?

Dzięki współpracy Telekadry z Staffly profile kandydatów tworzymy obecnie na podstawie pożądanych cech, kompetencji i zachowań. Test Staffly w sposób obiektywny weryfikuje stopień zgodności tych atrybutów z naszymi założeniami. Test składa się z pytań nawiązujących do cech i kompetencji oraz pytań personalizowanych typu case study, które są osadzone w realiach pracy telefonicznego konsultanta.

Usprawnia to i przyspiesza preselekcję kandydatów. Na rozmowy rekrutacyjne zapraszamy wybrane osoby, które spełnią kryteria testu. Dzięki wprowadzeniu psychometrii w procesie rekrutacji:

 • nastąpił wzrost ilości przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych i ilości osób zapraszanych na szkolenia adaptacyjne;
 • po procesie adaptacji przekazujemy również więcej konsultantów gotowych do pracy a rotacja w obrębie procesu zmalała;
 • zwiększył się komfort pracy naszych rekruterek oraz trenerek i trenerów; po prostu przyjemniej się pracuje z osobami których cechy, kompetencje i zachowania stoją na odpowiednim poziomie.
moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023