Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Co wyróżnia osobowość typu B?

2021-12-17

Każdy człowiek posiada pewne cechy osobowości, które zbiorczo określają jego typ. Typy od A do D są schematami, które pomagają psychologom w wyjaśnianiu i analizowaniu zachowań ludzi. Opisywaliśmy już na czym opiera się osobowość typu A, teraz przyszedł czas na osobowość typu B. Zdecydowanie mniej się o niej mówi, a warto, ponieważ zrozumienie zachowania danej osoby jest kluczowym czynnikiem w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ludzie są bardzo różni, co wynika między innymi z ich genów, złożoności cech i zdolności, sposobu wychowania i otoczenia, w którym dorastali. Co więcej, zmieniamy się na przestrzeni lat, w tym również pod względem naszych odczuć, myśli, wartości i przyjmowanych postaw. Opisanie człowieka w prosty sposób jest zatem niemożliwe, jednak psychologowie stosują różnorodne narzędzia ułatwiające wykrycie i analizowanie zachowań i schematów myślowych. Jednym z nich jest klasyfikacja podstawowych typów osobowości (A, B, C, D). Wiedza o tym, jaką osobowość posiada Twój pracownik pozwoli Ci zrozumieć jego zachowania, dostosować stanowisko do jego stylu pracy, a także umiejscowić go w najlepszym miejscu w organizacji.

Osobowość typu B – co to znaczy?

Osoby posiadające osobowość typu B odbiera się jako zrelaksowane i elastyczne. Ze względu na te dwie dość dominujące cechy czasem są odbierane jako kiepscy pracownicy. Trudno się dziwić, ponieważ przez swoje beztroskie zachowanie nie wzbudzają zbyt wielkiego zaufania. Społecznie mogą być brani za lekkoduchów, którzy nie potrafią przypilnować ważnych spraw. Jednocześnie zazwyczaj osoby z osobowością typu B przyjmują dość filozoficzne podejście do życia, są myślicielami i posiadają szerokie spojrzenie na świat. Dzięki zdolności do relaksowania się, są mało zestresowani i spięci.

Często można spotkać się z przesadzonymi opisami, które przedstawiają ludzi z osobowością typu B jako leniwych i niechętnych do wykonywania pracy. To bardzo krzywdzące stwierdzenia, które mają niewiele wspólnego z prawdą. Zrelaksowanie wcale nie oznacza próżniactwa, a bardziej zdolność do myślenia z szeroką perspektywą, która ukierunkowana jest na tworzenie lepszego, bardziej przyjaznego środowiska pracy. Ludzie o takim usposobieniu często dążą do znalezienia innowacyjnego rozwiązania, które będzie nieść korzyść poprzez uproszczenie procesów organizacyjnych.

Przy odpowiednich mechanizmach zarządzania osobowość typu B może być doskonałym wsparciem w budowaniu dobrych relacji między pracownikami a przełożonymi. Są to bowiem osoby bardzo energiczne i szybko podejmujące działania. Zazwyczaj lubią przebywać wśród ludźmi i łatwo im nawiązywać bliskie relacje. Naturalna elastyczność pozwala im szybko dostosować się do nowych sytuacji oraz odnaleźć się w dopiero co wprowadzonych rozwiązaniach systemowych. Osobowość typu B rozwija się poprzez obcowanie z innymi, komunikowanie się, wymienianie informacji i doświadczeń. Z tego też względu potrzebują walidacji nastawionej na relacje, a nie na schematyczne wyniki i raporty. Motywowanie pracowników powinno skupiać się docenianiu osiągnięć, udzielaniu komplementów oraz wyrażaniu publicznego uznania, czyli wszystkim co posiada społeczny wydźwięk. Tego rodzaju działania są bardziej skuteczne wobec pracowników o osobowości B niż w innych typach.

Jakie zachowania są charakterystyczne dla osobowości typu B?

Aby dostrzec, że dana osoba posiada osobowość typu B, można kierować się najważniejszymi identyfikatorami, takimi jak: zrelaksowanie, elastyczność, otwartość, nastawienie na relacje. Pewność można uzyskać jednak dopiero przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi psychologicznych. Na platformie Staffly użytkownicy mogą wypełnić testy psychometryczne i poddać się ocenie cech osobowości. W ten sposób pracodawca uzyskuje wiarygodne wyniki co do całokształtu osobowości pracownika, w tym jego umiejętności, zdolności, inteligencji emocjonalnej, wartości i kompetencji komunikacyjnych.

Kwestia elastyczności w osobowości typu B może przejawiać się w różnych obszarach działania. Z jednej strony może dotyczyć zarządzania czasem swoim i innych ludzi, a z drugiej – sposobu pracy. Osoby takie są otwarte na nowości, dlatego chętnie wprowadzają wcześniej nieznane i nietestowane rozwiązania. Niski poziom stresu bywa bardzo pomocny w sytuacjach kryzysowych. Gdy wśród pracowników zaczyna pojawiać się panika, osoba o osobowości B potrafi ich uspokoić. Nie dość, że ma wysokie kompetencje komunikacyjne, aby poprzez rozmowę stworzyć przestrzeń do ujścia negatywnych emocji to jeszcze samą swoją zrelaksowaną postawą oddziaływuje na innych. Zależnie od branży mogą to być bardzo przydatne kompetencje. Choć w środowisku nastawionym na konkurencyjność i współzawodnictwo nie odnajdą się najlepiej to w przypadku pracy opartej na rozmowie i relacjach międzyludzkich sprawdzą się doskonale.

Warto również mieć na względzie, że osoby o osobowości typu B są zazwyczaj bardzo popularne i lubiane. Nie tylko unikają konfliktów, ale także są dobre w ich rozwiązywaniu. Potrafią nawiązać nić porozumienia praktycznie z każdym, dlatego świetnie odnajdują się jako pośrednicy między wrogimi sobie stronami. Raczej nie przejmują się porażkami, więc emanują pozytywną energią, czym dodatkowo do siebie przyciągają. Osobowość typu B posiada również pewne mankamenty. Przede wszystkim jest to skłonność do odwlekania oraz niedbalstwo w pracy. Przestrzeganie terminów i dbanie o szczegóły nie jest ich mocną stroną.

Osobowość typu B w środowisku pracy

Każdy typ osobowości wpływa na zachowanie w miejscu pracy. Aby dobrze zaplanować sposób pracy oraz ścieżkę rozwoju dla pracowników o osobowości typu B, należy odnaleźć pozytywny oraz negatywny wpływ poszczególnych cech na wykonywanie obowiązków zawodowych i relacje ze współpracownikami. Przykładowo wysoko stresujące sytuacje nie wpływają w znacznym stopniu na pracowników z osobowością B, dlatego dobrze sprawdzą się na stanowiskach pierwszego kontaktu z klientem, w reklamacjach czy na infolinii, gdzie zgłaszają się ludzie będący w silnych emocjach. Podobnie jest w pracy w centrach pomocy, gdzie odbierający telefon musi być cierpliwy i spokojny. Ze względu na dużą elastyczność, pracownicy z osobowością typu B dobrze radzą sobie przy różnego rodzaju zmianach zachodzących w firmie. Zmiany te mogą być systemowe i organizacyjne lub zamykać się w obrębie danego stanowiska pracy.

Aby czerpać korzyści z zatrudniania osób o tego typu osobowości, należy umiejętnie zarządzać ich indywidualnymi cechami i osadzić ich w rolach, w których mogą się spełniać. Nie sprawdzają się najlepiej jako liderzy, kierownicy czy managerowie, nawet jeśli potrafią jednoczyć sobie ludzi i zyskiwać ich sympatię. Umieją jednak przekonywać innych do nowych szans, perspektyw i rozwiązań. Pamiętać przy tym należy, że jeśli nie zostaną zaangażowani w jakieś działanie, czują się pominięci, a wtedy zwiększa się ich niechęć do firmy. W takim przypadku mogą namawiać do niepożądanych postaw i bojkotowania propozycji z jakimi wychodzi zarząd.

Osobowość typu B idzie w parze z wielkimi marzeniami. Pracownicy są bardzo kreatywni, mogą przez wiele godzin rozmyślać nad rozwojem jakiejś idei lub udoskonaleniem procesu. Wadą bycia marzycielami jest natomiast to, że łatwo ich rozproszyć. Mają skłonność do tego, aby nie skupiać się na najważniejszych kwestiach i palących problemach, tylko na tym, co aktualnie ich interesuje. Z tego też względu zazwyczaj wymagają większej opieki i kontroli niż osoby o osobowości A.

Zapisz się do naszego
newslettera

Regularnie otrzymuj aktualne informacje i wskazówki dotyczące zarządzania talentami w procesie rekrutacji

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023