Instrukcja modułu Staffly w systemie eRecruiter

Ustawienia domyślne #

 • Czas trwania testu: 15 min
 • Wysyłka wiadomości z testem w przypadku braku wypełnienia: 2
 • Interwał wysyłki w/w wiadomości: co 24h

Tworzenie i edycja rekrutacji #

Obrazek pokazujący fragment interfejsu systemu eRecruiter – sekcja podstawowe dane o rekrutacji oraz opcja wyboru Staffly w okienku Integracje podczas tworzenia rekrutacji
Rys. 1. Uruchomienie modułu Staffly w okienku Integracje podczas tworzenia rekrutacji w eRecruiter.
 1. Podczas tworzenia rekrutacji w sekcji Podstawowe dane o rekrutacji należy wybrać Staffly w okienku „Integracje” (checkbox lub lista rozwijana).
 2. Na końcu formularza rekrutacji w sekcji Informacje uzupełniające należy wybrać odpowiednie stanowisko, na które chcemy przeprowadzać testy w dodawanej rekrutacji.
Obrazek pokazujący fragment interfejsu systemu eRecruiter – wybór stanowiska dla modułu Staffly w sekcji Informacje uzupełniające podczas tworzenia rekrutacji
Rys. 2. Wybór stanowiska dla modułu Staffly w sekcji Informacje uzupełniające podczas tworzenia rekrutacji w eRecruiter.

To tyle!

Wyniki #

Procentowy poziom dopasowania, słowny poziom dopasowania oraz status wysyłki testu są widoczne w tagach.

Obrazek pokazujący fragment interfejsu systemu eRecruiter –informacja o wysłanym teście Staffly przy informacji o kandydacie.
Rys. 3. Informacja o wysłanym teście Staffly widoczna przy informacji o kandydacie w eRecruiter.

Obrazek pokazujący fragment interfejsu systemu eRecruiter – informacja z wynikiem testu widoczna przy informacji o kandydacie.
Rys. 4. Informacja z wynikiem testu – poziom dopasowania procentowy (od -100% do 100%) i słowny (LOW/MEDIUM/HIGH) – widoczna przy informacji o kandydacie w eRecruiter. Na przykładzie widoczny wynik dopasowania niski wynoszący -6.

Obrazek pokazujący fragment interfejsu systemu eRecruiter – informacja o wynikach poszczególnych cech przy informacji o kandydacie.
Rys. 5. Informacja o wynikach poszczególnych cech (skala 1-5) znajduje się w notatkach przy informacji o kandydacie w eRecruiter.

Interpretacja wyników #

Kandydaci aplikujący na stanowiska wskazane przez Twoją firmę wypełniają test sprawdzający poziom kompetencji psychologicznych, które wymagane są na stanowisko, na które szukasz pracownika. 

Celem testu jest jak najlepsze, najszybsze i najprostsze dopasowanie kandydata do oczekiwań pracodawcy przy jak najmniejszych nakładach czasu. 

Jak analizować wyniki? #

Poruszamy się w obrębie trzech poziomów dopasowania: 

 • Niski poziom dopasowania = -100-0%
 • Średni poziom dopasowania = 0-50%
 • Wysoki poziom dopasowania = 50-100%

Kandydat o wysokim dopasowaniu #

To osoba, która powinna bardzo dobrze wpasować się̨ w Twoje oczekiwania, jakie są związane z pracą na publikowanym przez Ciebie stanowisku. Jest to kandydat pierwszego wyboru. Taką osobę warto zaprosić́ na rozmowę, poznać ją lepiej, prawdopodobnie to potencjalny kandydat do dłuższej współpracy.

Kandydat o umiarkowanym dopasowaniu #

Przy kandydatach, którzy uzyskali wynik umiarkowany, zalecamy przystaniecie i dłuższe zastanowienie się. Takim osobom warto dać szansę, w szczególności tym, które znajdują̨ się̨ w górnym pułapie wyników umiarkowanych (35-50%). Powinien być to kandydat drugiego wyboru. W przedziale umiarkowanego dopasowania zawsze będzie największy odsetek kandydatów – średnia ważona – czysta statystyka.

Kandydat o niskim dopasowaniu #

To osoba na najniższym pułapie dopasowania do stanowiska w Twojej firmie. Prawdopodobnie jest to kandydat, który nie spełni Twoich oczekiwań związanych z poszukiwanym stanowiskiem. Osoby z tego pułapu nie będą pracować komfortowo ani efektywnie. Nie rekomendujemy zatrudnienia osoby z niskim dopasowaniem.

Powered by BetterDocs

Chcesz rekrutować z pomocą psychometrii?

Zamów rozmowę z naszym opiekunem klienta biznesowego i poznaj zalety Staffly!
Zamów konsultację
 • Fintech Summit Awards 2021

  Nominacja w kategorii HR Tech
 • Symbol Innowacji 2022

  Nominacja w kategorii InnowacjeStaffly sp. z o.o.,
ul. A. Mickiewicza 10/2,
60-834 Poznań,
Polska, EU
NIP 7812015389
KRS 0000871524
REGON 387611896
Staffly.pl | Dopasowujemy zaufanych pracodawców i sprawdzonych pracowników
Regulamin serwisu | Polityka prywatności © 2020- Staffly sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Design: Zygiel.com (Ilustracje: Storyset, Zdjęcia: Pexels).