Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2024-03-26
# Tematy
Śledź nas

Jak opracować profil stanowiska?

2024-03-26

Profil stanowiska do testów Staffly – jak go opracować krok po kroku

Spis treści:

  1. Co to jest profil stanowiska?
  2. Personalizacja cech w profilu
  3. Jaka jest lista cech Staffly?
  4. Czy pomagacie w doborze cech do profilu?
  5. Kto decyduje o wybranym profilu?6.Jak pracować z profilem?

Wiemy, jak cennym zasobem w pracy jest czas. Mamy również świadomość, jakim wyzwaniem potrafi być dobór odpowiednich pytań w celu weryfikacji poziomu dopasowania osoby do stanowiska w naszej firmie. W związku z tym, opracowaliśmy testy Staffly – elastyczne wsparcie dla Waszej rekrutacji, dzięki któremu przyspieszamy Waszą selekcję, zwiększamy prawdopodobieństwo doboru właściwych, dobrze dopasowanych kandydatów do pracy, chcących pracować z Wami na dłużej. W testach bazujemy na dopasowanych do Waszych zespołów profilach, które personalizujemy w elastyczny sposób, by odpowiadały Waszemu zapotrzebowaniu i specyfice pracy pracowników w Waszej organizacji. Poniższy tekst stanowi przewodnik krok po kroku po opracowaniu profilu kandydata na stanowisko, w celu wdrożenia testów Staffly w Waszej organizacji.

Profil stanowiska

Profil stanowiska określa Wasze oczekiwania względem kwalifikacji, kompetencji i pożądanych postaw osoby wpisującej się w wysokim stopniu w zadania na stanowisku. Profil rozumiany przez Staffly to zestaw cech psychometrycznych w którym poruszamy się w obrębie trzech kategorii:

·       Cechy osobowości

Są to charakterystyczne cechy, które przekładają się na różnice pod kątem tego, jak odczuwamy, postrzegamy i zachowujemy się w różnych sytuacjach

·       Kompetencje

Jest to zespół umiejętności kandydata związanych z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami wykonywania konkretnych zadań na stanowisku pracy

·       Elementy Behawioralne

Czyli inaczej typowe zachowania (w konkretnych sytuacjach w pracy) na stanowisku, na które rekrutujemy. Profil podlega personalizacji, ponieważ jesteśmy przekonani, że nie ma dwóch takich samych organizacji i w związku z tym, każda firma wymaga podejścia indywidualnego. Dodatkowo, możemy uzupełnić profil o aspekty związane z Waszą organizacją – coś, co określamy jako culture fit, by pytania, prócz weryfikacji poziomu dopasowania do stanowiska, określały, na ile kandydat wpisuje się w kulturę Waszej pracy.

Personalizacja cech w profilu

Dzięki personalizacji, prócz możliwości określenia naszych oczekiwań względem kandydata, osiągamy dodatkowy cel – dobór właściwej puli pytań, jakie testy Staffly generują kandydatom (są one ściśle związane z wyborem profilu). Personalizacja cech to innymi słowy Wasz wybór kilku kluczowych cech dla danego stanowiska – wypływających z Waszej kultury organizacyjnej i sposobu zarządzania w organizacji. Na tym etapie decydujecie, które z cech, jakie posiadamy w naszej bazie, jak i z aspektów sytuacyjnych są dla Was istotne do weryfikacji na etapie selekcji kandydatów. To etap, w którym odpowiadamy również na wszystkie Wasze pytania i aktywnie pomagamy Wam w konstrukcji profilu – by, na bazie naszego doświadczenia, odpowiedzieć maksymalnie na Wasze potrzeby.

Jaka jest liczba cech Staffly?

Nasze narzędzie posiada w bazie pulę kilkudziesięciu cech związanych z osobowością, kompetencjami czy aspektami behawioralnymi (sytuacyjnymi). W związku z tym podpowiadamy na etapie personalizacji narzędzia, jakie cechy warto wziąć pod uwagę, tłumaczymy ich definicje, zadajemy Wam szereg pytań, dzięki czemu opracowany profil dopasowujemy maksymalnie do Waszych potrzeb. Gdy istnieje taka potrzeba, tworzymy Wasze dedykowane pytania, dopasowane do Waszej kultury organizacyjnej. Dzięki temu pytania i testy, które kandydat otrzymuje w rekrutacji odzwierciedlają Waszą kulturę pracy i oczekiwania wobec stanowiska, na które rekrutujecie.

Czy pomagamy w doborze cech do profilu?

Tak! Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z różnej wielkości organizacjami z różnych branż a nasz interdyscyplinarny zespół współpracuje nad nieustannym ulepszaniem naszego narzędzia do potrzeb rynku. Dlatego, w razie potrzeby, aktywnie pomożemy Wam w doborze cech, wytłumaczymy definicje czy zaproponujemy różne warianty do Waszej refleksji. A wszystko to na etapie personalizacji usługi.

Kto decyduje o wyborze cech w profilu?

Jako partnerzy działów rekrutacji i HR wiemy, jak ważne jest uzasadnienie wprowadzanych w organizacji zmian. Rozumiemy również, że wprowadzanie nowych rozwiązań związane jest z pewnym ciągiem akceptacji, które powinny pojawić się w firmie, by wprowadzić w organizacji zmianę. Dlatego warto zadbać, by profil, który wybieramy był wpisany w oczekiwania Waszej organizacji. W procesie podejmowania decyzji, w konsultacjach profilu biorą z reguły udział osoby decyzyjne lub wskazane do konsultacji z następujących działów:

  • dział rekrutacji
  • dział HR / People & Culture
  • przedstawiciele działu / pionu, do którego odbywa się rekrutacja
  • dział IT

TIP z naszej strony: takie konsultacje mogą odbywać się poprzez zaproszenie przedstawicieli działów na jedno ze spotkań sprzedażowych z naszymi przedstawicielami, gdzie bezpośrednio uczestnicy spotkania mogą zadawać nam pytania lub aktywnie sugerować, jakie widzą potrzeby dotyczące personalizacji profilu. Dobór osób na etapie konsultacji umożliwi nam znalezienie odpowiedzi na Wasze pytania i wątpliwości oraz dopasowanie narzędzia do potrzeb i oczekiwań Waszych przedstawicieli.

Jak pracować z profilem?

Konfiguracja testów z Waszym ATS i strona techniczna znajduje się po naszej stronie. Zyskujecie czas w procesie rekrutacyjnym a kandydaci przeprowadzani są przez preselekcję i selekcję wraz ze wskazówkami i każdorazowym zautomatyzowanym feedbackiem. Z perspektywy HR i Rekrutacji – działów wspierających organizację i stronę biznesową firmy, sugerujemy, by wybrane w profilu cechy stanowiły dla kadry zarządzającej elementy obserwacji i oceny, tak by profil pracownika stanowił realny element Waszej organizacji. Dlatego podpowiadamy, by kadra zarządzająca bezpośrednio zespołami, była poinformowana i uwzględniała w swoich obserwacjach w praktyce cechy, które dodajemy do profilu. Dzięki temu opracowane profile stanowią element życia i kultury Waszej firmy oraz ścieżek rozwoju kompetencji pracownika. 

Zapisz się do naszego
newslettera

Regularnie otrzymuj aktualne informacje i wskazówki dotyczące zarządzania talentami w procesie rekrutacji

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023