Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Jak rozpoznać dobrych pracowników?

2021-11-19

Tradycyjne podejście do procesu rekrutacji zakłada, że posiadanie odpowiedniego doświadczenia jest najlepszym wyznacznikiem tego, że dany kandydat nadaje się do pracy. W Staffly wiemy jednak, że samo doświadczenie nie wystarczy. Nawet jeśli dana osoba przepracowała na podobnym stanowisku wiele lat, mogła wykorzystywać zupełnie inne zdolności niż te, które przydałyby się Twojej firmie. Doświadczenie powinno stanowić zaledwie punkt wyjścia. Kluczowe w pozyskiwaniu dobrych pracowników jest zwracanie uwagi na jego cechy i umiejętności.

Podczas rozmów rekrutacyjnych ciężko jest wyłonić najlepszych kandydatów. Nie ma wzoru na idealnego pracownika, gdyż każde stanowisko pracy wiąże się z innymi wymaganiami. Dotyczy to zarówno wiedzy, jak i praktyki. Zazwyczaj opisując wolny wakat, działy HR wskazują, czego firma oczekuje od kandydatów. Ustalane są widełki dotyczące doświadczenia, wykształcenia i posiadanych umiejętności (np. związanych ze znajomością języków obcych, obsługą branżowych narzędzi, uprawnieniami do korzystania ze specjalistycznych sprzętów i pojazdów). Często w ogłoszeniu o pracę wskazuje się również na potrzebę przedstawienia udokumentowanych osiągnięć, zrealizowanych projektów czy osiągniętych celów (np. sprzedażowych).

Aby rozpoznać dobrego pracownika, trzeba porównać informacje o nim z wymaganiami danego stanowiska, a także wziąć pod uwagę prezentację podczas rozmowy rekrutacyjnej. Często kandydaci muszą także wykonać pewne zadania, które potwierdzą ich predyspozycje i zdolności. Mimo to wiele firm boryka się z wysokim poziomem rotacji. Zatrudnione osoby szybko odchodzą z pracy lub okazuje się, że nie nadają się do pełnionych funkcji. Zamiast rozwiązać problemy związane z brakami kadrowymi, firma musi mierzyć się z chaosem informacyjnym, błędami i nie wykonanymi zadaniami.

Problemów tych można uniknąć za sprawą kompleksowej analizy kandydata, która obejmuje jego cechy, zachowania i zdolności. Nie można kierować się wyłącznie suchymi faktami – należy przyjrzeć się całej osobowości człowieka.

Dlaczego tak trudno znaleźć dobrego pracownika?

Często pracodawcy mają problem w dobraniu odpowiedniego słowa, które wyjaśniałyby, dlaczego dana osoba sprawdza się na swoim stanowisku. Jeszcze trudniej jest zatem określić słowami, jaki powinien być przyszły pracownik. W rzeczywistości osoba ta może być bardzo zmotywowana i ambitna, przez co do wszystkich obowiązków podchodzi w sposób zadaniowy. Ktoś może mieć zdolność do szybkiego uczenia się, dlatego łatwo zdobywa wiedzę i umiejętności, które są mu aktualnie potrzebne. Dobry pracownik może również potrafić w kreatywny sposób rozwiązywać problemy, co przekłada się na innowacyjność wprowadzanych przez niego rozwiązań.

Ludziom trudno jest jednak dostrzec wyznaczniki sukcesu, gdyż w każdej branży są one inne. Rekruterzy często nie wiedzą, na jakie cechy powinni zwracać uwagę. Przykładowo dobry sprzedawca musi posiadać zdolności negocjacyjne, umieć przyciągać i utrzymać uwagę, prezentować zalety produktów oraz rozwiewać wątpliwości klientów. Takie cechy nie będą jednak zbyt przydatne w pracy schematycznej (np. na produkcji), gdzie dużo ważniejsza będzie zdolność do długotrwałego utrzymywania uwagi i skupienia.

Dobrego pracownika trudno jest znaleźć również z innego powodu, bardziej oczywistego. Kandydaci często kłamią w CV i sztucznie podnoszą swoje kompetencje podczas rozmów rekrutacyjnych. Z tego też powodu tak skuteczne są testy badające cechy osobowości. Są one skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwić oszukiwanie. Uzyskane wyniki są więc wiarygodne, wyraźnie określają mocne i słabe strony użytkownika.

Jak rozpoznać dobrego kandydata do pracy?

Zagłębienie się w cechy osobowości danej osoby to tylko pierwszy krok w poszukiwaniach dobrego kandydata do pracy. Następnie trzeba przewidzieć, w jaki sposób będzie się on zachowywał oraz jakie będą kierowały nim wartości. Obie te rzeczy można wywnioskować dzięki ocenie psychometrycznej. W kolejnym kroku powinniśmy zadecydować, czy kandydat będzie pasować do reszty zespołu. Wśród pracowników liczy się różnorodność. Jeśli w grupie będzie wiele osób lubiących delegować zadania i być w centrum uwagi, mogą zacząć ze sobą konkurować. Odpowiednia mieszanka osobowości ułatwia współpracę. Warto jest skupić się na wzajemnych zależnościach między zachowaniami i uzdolnieniami poszczególnych członków zespołu. Patrząc na grupę w ten sposób, dużo łatwiej jest zawęzić poszukiwania. Pasujący do swojego działu pracownicy nie tylko będą lepiej pracować, ale także będą lepiej czuć się w firmie. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia rotacji.

Platforma Staffly, która służy do oceny kandydatów, pomaga w znalezieniu osób najlepiej dopasowanych do stanowiska pracy. Oceny zachowania i umiejętności dają lepszy wgląd w daną osobę niż samo CV. Staffly pozwala zdefiniować cechy behawioralne i osobowościowe, po czym porównać wyniki z innymi kandydatami. Co więcej, pracodawca otrzymuje gotową listę z najlepiej dopasowanymi osobami, dzięki czemu może podejmować skuteczniejsze decyzje dotyczące zatrudnienia.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że precyzyjna weryfikacja faktycznych umiejętności i cech osobowości stanowi podstawę procesu pozyskiwania dobrych pracowników. Szczegółowe dane dają kompleksowy obraz danej osoby i pozwalają przewidzieć, w jaki sposób będzie zachowywać się w pracy. W ten sposób można znacznie usprawnić i skrócić proces rekrutacji. Oceny psychometryczne mają również na celu porównanie kandydatów w obszarach, które byłyby trudne do analizy za pomocą innych narzędzi. Wyniki testów pozwalają uzupełnić lukę informacyjną w kwestiach, takich jak: otwartość na doświadczenia, sumienność, myślenie abstrakcyjne i kreatywność. Oceniając kandydatów według jasno ustalonych kryteriów, można łatwiej dostrzec jednostki szczególnie utalentowane, a tym samym stworzyć doskonale pracujący zespół.

Zapisz się do naszego
newslettera

Regularnie otrzymuj aktualne informacje i wskazówki dotyczące zarządzania talentami w procesie rekrutacji

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023