Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2021-12-03
# Tematy
Śledź nas

Jak zatrudniać po pandemii? 

2021-12-03

Pandemia Covid-19 sprawiła, że rynek pracy zmienił się drastycznie. Firmy od wielu miesięcy próbują wrócić do normalnego funkcjonowania, jednak konsekwencje lockdown’ów pozostaną z nami na długo. Powrót do normalności wcale nie oznacza jednak, że będzie dokładnie tak jak było. Pandemia obnażyła bowiem słabą kondycję różnych sektorów gospodarki. Wiele zakłóceń odnotowała branża HR, która musiała stworzyć od podstaw procesy rekrutacji i wdrażania pracowników. Przejście na pracę zdalną, rozwinięcie pracy hybrydowej, stworzenie nowych sposobów kontrolowania pracowników zapoczątkowały jedną z największych w historii rewolucję w HR.

Aktualnie większość firm posiada lepiej lub gorzej dostosowane strategie, które chronić mają działalność przed nagłymi sytuacjami. Ogromnym problem pozostał jednak proces rekrutacji, wraz z jego elementami składowymi, takimi jak: selekcja kandydatów, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, kwestie wdrażania, utrzymania oraz zaangażowania pracowników. Wszystkie te elementy są niezbędne do odniesienia sukcesu, niezależnie od charakterystyki firmy czy sektora gospodarki, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Działy HR zmuszone są zadać sobie pytanie, jak zatrudniać pracowników po pandemii? Na jakie rzeczy zwracać uwagę? Jakie usprawnienia wprowadzać, aby efekty całego procesu były zadowalające?

Rekrutacja a kryzys pandemiczny

Rozwiązanie problemu nieskutecznych rekrutacji jest o tyle trudne, gdyż wciąż tkwimy w niesprzyjających warunkach. Podczas lockdown’ów większość firm znacznie oddaliła się od scentralizowanego środowiska pracy, wprowadzając zmiany w modelach operacyjnych i infrastrukturze. To z kolei doprowadziło do powstania luk, przez które, choć systemy zostały już wdrożone, wciąż nie są idealne. Aby wyjść z kryzysu rekrutacyjnego wielką ręką, organizacje muszą postawić na taką kadrę pracowniczą, w której każde stanowisko będzie obsadzone osobą odpowiednio dopasowaną do obowiązków i stylu pracy.

Zatrudnianie i utrzymanie naprawdę dobrych pracowników jest bolączków rekruterów już od wielu lat, ponieważ są to długie, wieloetapowe i bardzo kosztowne procesy. A teraz jeszcze istotniejsze stało się ich uskutecznienie. Firmy muszą stawiać sobie za cel zbudowanie zespołu zdolnego do radzenia sobie w nieprzewidywalnych okolicznościach i przy wynikających z nich obciążeniach emocjonalnych, takich jak: stres i niepewność przyszłości. Oznacza to, że oczekiwania wobec pracowników rosną, więc znalezienie idealnego kandydata staje się coraz trudniejsze.

Jak powinien wyglądać proces rekrutacji? 

Wśród problemów związanych z nowym wymiarem rekrutacji wymienić należy konieczność wprowadzenia szybkiej rekrutacji w formie zdalnej, a także usprawnienia procesu wdrażania nowo zatrudnionych pracowników do zespołu. Jednocześnie działy HR muszą dbać o motywację i zaangażowanie już pracujących osób, szczególnie w kontekście zmian jakie zaszły na ich stanowiskach. Mówiąc o ewolucji w rekrutacji, zapomina się często o pracownikach o długim stażu, którym może być trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Firma musi zatem wyciągnąć do nich pomocną dłoń, aby nie poczuli się pokrzywdzeni względem nowych pracowników, którzy otrzymują bardziej aktualne przeszkolenie w chwili podjęcia pracy.

Co więcej, nasza stara załoga może borykać się z wypaleniem zawodowym, przez co brakuje jej sił i chęci do aktywnego angażowania się w proces zmian w firmie. Motywowanie powinno odbywać się w miarę ewoluowania stanowisk w taki sposób, aby pracownicy otrzymali realne wsparcie zarówno techniczne, jak i merytoryczne. Pominięcie choć jednego z tych obszarów skutkować będzie dysharmonią wśród pracowników, a skutki tego mogą być bardzo poważne. Zaniedbania w tym zakresie działają bowiem niczym domino. Przykładowo, jeśli pominiesz przeszkolenie pracowników, będzie im trudniej pracować, więc będą mniej przywiązani do firmy. To z kolei będzie skutkować większym poziomem rotacji. Większy poziom rotacji doprowadzi do większych braków kadrowych i kosztów związanych z niekończącym się poszukiwaniem osób do pracy. Aby nie doprowadzić do zapętlenia się w problemach, firmy potrzebują strategii, która będzie mieć na celu wyłonienie, wdrożenie i utrzymanie odpowiednich ludzi, nie tracąc przy tym już zatrudnionych pracowników.

Jak skutecznie zatrudniać pracowników po pandemii? 

Na pytanie, jak zatrudniać pracowników, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Procesy rekrutacyjne różnią się zależnie od firmy, jej wielkości, obszaru działania, organizacji wewnętrznej oraz ogólnej charakterystyki. Nawet w obrębie jednego przedsiębiorstwa rekrutacja może, a wręcz powinna, przebiegać w inny sposób zależnie od stanowiska pracy oraz docelowej roli, jaką miałby pełnić przyszły pracownik. Możliwe jest jednak określenie ogólnego podejścia względem zatrudnienia, które niesie największe korzyści i osiąga najlepsze efekty. Stanowi to wzór postępowania w procesach rekrutacyjnych, który jest realizowany przez czołowe firmy na świecie.

Silny proces rekrutacyjny może powstać tylko wtedy, gdy występują odpowiednie standardy dotyczące zatrudniania i utrzymania pracowników. Pozwala to zachować wysoką jakość kandydatów, którzy zostają odpowiednio przygotowani do pracy. Skuteczne zarządzanie procesami rekrutacyjnymi wiąże się między innymi z kulturą biznesową, utrzymaniem różnorodności i dobrego stopnia komunikacji, a także unikaniem ukrytych uprzedzeń. Aby opracować strategię rekrutacyjną, w pierwszej kolejności należy precyzyjnie zdefiniować rolę, jaka jest przypisana wolnemu stanowisku. Nie można doprowadzić do powstawania wakatów kolidujących z innymi, np. pod względem obowiązków i decyzyjności. Jednocześnie należy wystrzegać się stanowisk bezsensownych, które niepotrzebnie zwiększają biurokratyzację.

Dobry opis stanowiska powinien opierać się na potrzebach firmy, czyli na tym, co przedsiębiorstwo zyska poprzez zatrudnienie nowej osoby oraz jakie wynikać będą z tego oczekiwania. Dokładnie określony zakres obowiązków i możliwości pozwoli łatwiej wyłonić kandydatów, gdyż będą musieli oni spełnić ściśle zdefiniowane wymagania. W poszukiwaniu pracowników idealnie dopasowanych do stanowiska może pomóc platforma Staffly, która poprzez testy psychometryczne oraz ocenę cech tworzy wiarygodny obraz osobowości człowieka. Oprócz wskaźników, takich jak: wykształcenie czy doświadczenie zawodowe, rekruterzy mogą oceniać potencjalnych pracowników pod względem ich indywidualnych zdolności. W efekcie cały proces rekrutacji skraca się i zyskuje większą trafność, co z kolei ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia.

Potencjalni pracownicy muszą jednak mieć możliwość trafić na ogłoszenie o pracę, a także się nim zainteresować. Aby skutecznie przyciągać odpowiednie osoby, firma powinna uwzględnić w swojej strategii działania opierające się na promowaniu marki pracodawcy. Najprostszym sposobem jest dbanie o pozytywny wizerunek za pomocą internetowych platform rekrutacyjnych oraz prowadzenie skutecznej komunikacji. Należy dbać o atrakcyjność wizualną strony internetowej oraz wygodę jej użytkowania (np. poprzez responsywność), a także aktualność mediów społecznościowych. Kandydaci zazwyczaj sprawdzają opinie o firmie, dlatego należy również dbać o to, aby wszelki kontakt z klientami oraz byłymi pracownikami kończył się pozytywnie. Prowadząc rekrutację poprzez Staffly, możesz być spokojny pod tym względem, ponieważ kandydaci otrzymają łatwy i rzetelny feedback, a cały proces przebiegnie szybko i sprawnie.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023