Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2024-02-08
# Tematy
Śledź nas

Poznaj możliwości testów Staffly w Twojej organizacji

2024-02-08

Rekrutacja i selekcja to wieloetapowe procesy ukierunkowane na dobór najbardziej dopasowanego kandydata do naszej organizacji. Niejednokrotnie poświęcamy im czas i energię, by znaleźć kandydata (lub kandydatów), który nie tylko będzie posiadał określone cechy, kwalifikacje i kompetencje, ale również wpisze się w naszą kulturę organizacyjną i będzie charakteryzował się określoną, oczekiwaną przez nas postawą wobec pracy w zespole.

Czas poświęcony procesowi rekrutacyjnemu to czas zainwestowany w długoterminową relację z kandydatem, który, właściwie dopasowany do stanowiska, może związać swoją karierę z naszą organizacją na dłużej. A gdyby tak przyspieszyć selekcję kandydatów i skrócić proces weryfikacji dopasowania kandydata do naszej organizacji?

Treści:

1.  Czym są testy Staffly?

2.  W jakich rekrutacjach pomogą testy Staffly?

3.  Jak to działa?

4.  Kogo włączyć w proces decyzyjny?

5.  Ile to potrwa?

Czym są testy Staffly?

W Staffly rozumiemy wyzwania, z jakimi mierzy się branża HR i dlatego wraz z naszym interdyscyplinarnym zespołem naukowców opracowaliśmy autorskie testy określające stopień dopasowania kandydatów do określonych w organizacji cech profilu kandydata. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko przyspieszamy selekcję kandydatów, ale również zwiększamy prawdopodobieństwo doboru właściwych osób, które będą chciały pozostać z nami w firmie na dłużej.

Testy Staffly to testy elastyczne i w dużej mierze konfigurowalne. To Wy decydujecie, jaki zestaw cech potrzebny jest w profilu danego stanowiska, my dopasowujemy rodzaj pytań i obszar – by doświadczenie kandydata w prowadzonej przez Was rekrutacji było maksymalnie pozytywne (wierzymy, że działy rekrutacji to działy, które odgrywają ważną rolę w budowaniu dobrego employer brandingu). W testach poruszamy się w obszarze, który biznes określa jako „kompetencje miękkie”, my wolimy określenie „społeczne” – odnoszące się do sposobu funkcjonowania osoby w zespole, relacjach interpersonalnych czy związanych z kompetencjami osobistymi.

Nasze narzędzie bazuje na teorii Wielkiej Piątki i innych teoriach psychologicznych i projektowane było tak, by rzetelnie i etycznie wspierało selekcję kandydatów do Waszych organizacji. Ważna jest dla nas inkluzywność i odporność na dyskryminację, dzięki czemu nasze testy pomagają budować zespoły oparte na kompetencjach, niezależnie od płci, narodowości czy wieku kandydatów. Dodatkowo, wiemy jak ważna jest komunikacja i dlatego każdorazowo kandydat otrzymuje raport i automatycznie wygenerowany feedback z instrukcjami, w jaki sposób może rozwijać swoje kompetencje.

W jakich rekrutacjach pomogą testy Staffly?

Posiadamy doświadczenie we współpracy z organizacjami, które rekrutują kandydatów w dużych wolumenach jak i z tymi, gdzie działy rekrutacji nie prowadzą rekrutacji masowych. Testy Staffly to wsparcie zarówno dla firm z branży produkcyjnej, sprzedaży stacjonarnej i telefonicznej (retail), bankowości i szeroko pojętej branży usługowej. Stanowiska, w rekrutacji których uczestniczyliśmy, to stanowiska zarówno blue i grey collars, takie jak: pracownicy produkcyjni, magazynierzy, kasjerzy, sprzedawcy stacjonarni, administracja, pracownicy call center (osoby pracujące na stanowiskach związanych z obsługą klienta jak i sprzedawcy).

Nasze testy wspierają również rekrutację stanowisk średniego szczebla i tzw. entry-level job. Nie boimy się wyzwań, a nasze testy dopasowujemy maksymalnie do Waszych potrzeb, więc jeśli stanowisko, które Was interesuje nie znajduje się na wymienionej przez nas liście – chętnie porozmawiamy o możliwościach, jakie możemy Wam zaoferować.

Jak to działa?

1. Rozpoczynamy współpracę od określenia profilu cech i kompetencji kandydata na rekrutowanym stanowisku. Treść profilu wypływa z połączenia Waszego doświadczenia, kultury organizacyjnej i szczypty naszego doświadczenia we współpracy z innymi organizacjami.

2. Z testami Staffly jest jak z dopasowanym garniturem, który szyjemy na miarę. Dlatego, w dalszej kolejności określamy zakres testów – czy prócz cech psychometrycznych mamy poruszać również aspekty behawioralne czy poziom dopasowania do kultury organizacyjnej (culture fit). Możemy upiec kilka pieczeni na jednym ogniu.

Określone cechy zawarte w profilu kandydata generują zestawy pytań (które uodporniliśmy przeciwko efektowi wyuczenia się), dzięki którym określamy aktualny stopień dopasowania kandydata do rekrutowanego stanowiska. Wybierając wariant rozszerzony (aspekty behawioralne i culture fit), poprzez zadawane pytania przedstawiamy jednocześnie naszą kulturę organizacyjną, codzienne wyzwania i sytuacje, z którymi kandydat może się mierzyć pracując już na docelowym stanowisku. Dzięki temu już na etapie preselekcji i selekcji poszerzamy świadomość kandydatów o tym, czego mogą się spodziewać w Waszej organizacji.

3. Po wyborze testów przychodzi czas na konfigurację i integrację testów z Waszym ATS  – cała techniczna część znajduje się po naszej stronie i trwa zaledwie do tygodnia.

Kogo włączyć w proces decyzyjny?

Działy i osoby, które warto zaangażować w konsultacje (lub zaprosić na jedno ze spotkań sprzedażowych lub konsultacyjnych z nami) to:

·   Zespół HR / Rekrutacja – osoby, które mają bezpośrednie doświadczenie związane z rekrutowaniem w organizacji i wiedzą, jakich usprawnień potrzebują;

·   Przedstawiciele biznesu: np. hiring manager, dyrektor pionu lub działu, przedstawiciel zespołu docelowego dla kandydatów – jako wsparcie w określaniu profilu kompetencji i wyzwań związanych z pracą na stanowisku;

·   Zespół IT – jako wsparcie w zakresie konfiguracji testów z Waszym ATS.

Dodatkowo, ważna jest dla nas transparentność w kontekście aspektów prawnych – ochrona danych kandydatów jest naszym priorytetem, dlatego testy Staffly są w pełni zgodne oraz dopasowane do wymagań wypływających z Rozporządzenia dot. Ochrony Danych Osobowych. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych kandydatów, które mogą być uznane za dane szczególnej kategorii, zgodnie z art. 9 RODO. Cechy weryfikowane w testach mają ścisły związek z odpowiedziami kandydata w określonym kontekście stanowiska, na jakie kandydat aplikuje.

Ile to potrwa?

Po ustaleniu profilu, zakresu pytań, ustaleniu personalizacji, pozostaje nam strona techniczna. Konfiguracja testów z Waszym ATS zajmuje kilka dni (do tygodnia) i znajduje się w całości po naszej stronie – możemy startować. System automatyzuje komunikację, feedback i powiadomienia dla kandydata, dzięki czemu nie tylko wspieramy Waszą selekcję, ale również zyskujecie czas, który możecie poświęcić na inne, ważne dla Was zadania. W przypadku braku systemu ATS – oddajemy do Twojej dyspozycji dedykowany moduł, w którym możesz generować testy i przeglądać wyniki kandydatów.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023