Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2021-05-26
# Tematy
Śledź nas

Praca zdalna – jak będzie wyglądała ustawa?

2021-05-26

Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Nie inaczej wygląda to w kwestii miejsca, z którego najczęściej wykonujemy zadania służbowe. Praca zdalna stała się ważnym elementem naszego życia i konieczne stało się uregulowanie tej kwestii przepisami prawa. Jakie rozwiązanie szykuje dla nas Ministerstwo Pracy w kontekście pracy zdalnej?

Aktualne funkcjonujące przepisy o pracy zdalnej mają charakter tylko tymczasowy. Sejm uchwalił je dnia 2 marca 2020 roku (treść znajduje się tutaj) i wprowadził przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu epidemii lub 3 miesiące po jego odwołaniu pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez określony czas pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Ministerstwo od tego czasu pracuje nad zmianami, które na stałe zagoszczą w Kodeksie Pracy.

Praca zdalna – co się zmieni?

  • zasady co do wykonywania pracy zdalnej będą określone w specjalnym porozumieniu, które zawierać będzie ze sobą pracodawca i związki zawodowe. Jeżeli nie ma warunków do takiego porozumienia – regulamin pracy zdalnej ustalać będzie pracodawca,
  • praca zdalna możliwa będzie do wykonywania całkowicie w miejscu zamieszkania lub innym miejscu, które ustalą miedzy sobą pracownik i pracodawca. Odpowiednie porozumienie ma zostać podpisane przed momentem zatrudnienia lub już w trakcie,
  • w niektórych sytuacjach pracodawca może zlecić wykonywanie pracy zdalnej na polecenie, jednakże muszą zaistnieć co do tego pewne przesłanki. Mowa tutaj o warunkach technicznych i lokalowych do wykonywania tego typu pracy,
  • po stronie pracodawcy leżą koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz sieci Internet.
  • pracodawca zobowiązany jest także do dostarczenia odpowiednich materiałów, które są niezbędne do pracy zdalnej,
  • zabrania się zlecania prac niebezpiecznych w ramach pracy zdalnej – mowa tutaj o wykorzystaniu substancji niebezpiecznych lub takich, które są szkodliwe dla zdrowia,
  • szkolenie bhp podczas pracy zdalnej powinny odbywać się okresowo,
  • do składania wniosków pisemnych podczas tego typu pracy dopuszcza się formy elektroniczne,

Kiedy nastąpią zmiany?

Aktualnie trwają rozmowy z przedsiębiorcami i pracodawcami na temat tego, kiedy ustawa o pracy zdalnej trafi do Sejmu.
Przeczytaj o tym, jak sztuczna inteligencja pomoże znaleźć idealnego pracownika.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023