Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Problemy w procesach rekrutacyjnych

2021-11-26

Dzisiejszy świat stawia przed firmami wiele nowych wyzwań. Jednym z nich są problemy w procesach rekrutacyjnych, wśród których można wymienić słabe dopasowanie kandydatów do stanowiska pracy oraz wysoki stopień rotacji. Źle działający system rekrutacyjny nie dość, że nie dostarcza wykwalifikowanych pracowników to jeszcze może wyrządzić szkodę wizerunkową.Przykładowo kandydaci do pracy, którzy nie zostaną odpowiednio potraktowani mogą wystawiać negatywne opinie w Internecie, co przekłada się na spadek zainteresowania firmą potencjalnych przyszłych pracowników. To z kolei tylko zwiększa problem z rotacją i brakami kadrowymi.

Niedopasowanie pracownika

Jednym z największych problemów, z którym boryka się polska branża HR jest niedopasowanie pracownika do stanowiska pracy.Wyróżnić można niedopasowanie występujące w jednym (lub kilku) z trzech możliwych obszarów. Pierwszym z nich jest nieprzemyślane aplikowanie, które skutkuje zalewem działów HR ogromną ilością CV, z których większość odpada już na początkowym etapie z powodu braku odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Szczególnie na stanowiskach niższego szczebla wyznaczniki potwierdzające posiadane umiejętności są bardzo ważne i nie sposób ich niczym zastąpić (np. w zawodach technicznych, elektrycznych i okołobudowlanych).

Są również zawody, których wykształcenie i doświadczenie mają mniejsze znaczenie (np. w pracy kelnera). Wtedy jednak większy nacisk kładzie się na kompetencje miękkie i komunikacyjne, kulturę osobistą, uczciwość czy pracowitość. Cechy te są bardzo trudne do ustalenia przez samą CV, dlatego działy HR powinny sięgać po nowocześniejsze narzędzia, takie jak testy psychometryczne i oceny cech osobowości. Stanowią one świetne rozwiązanie również w przypadku drugiego obszaru problemów związanych z niedopasowaniem pracownika, a mianowicie brakiem integracji z pełnioną rolą.

Zależnie od stanowiska oraz charakteru firmy od pracownika wymaga się innych zdolności. Jeśli zostaje zatrudniony jako menedżer, powinien potrafić kierować swoim zespołem, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz delegować poszczególne zadania. Ważne w tym kontekście są umiejętności planowania i dobra organizacja czasu pracy. Na stanowiskach związanych z pracą opartą na logice i schematach działania (np. na produkcji czy w logistyce) liczy się zdolność skupienia, odporność na monotonię oraz wyjątkowa precyzja. Przyjmując daną osobę do pracy, pracodawca nie wie jednak, jak będzie się ona zachowywać. W praktyce często okazuje się, że nie pasuje do pełnionej roli. W efekcie nie tylko nie wykonuje poprawnie swoich obowiązków, ale także wprowadza chaos wśród współpracowników.

W tym momencie z kolei dochodzimy do trzeciego obszaru problemów związanych z niedopasowaniem, a mianowicie – niedopasowanie do kultury organizacyjnej. Kompletując zespół pracowników, każda osoba musi mieć specyficzne zdolności oraz cechy, które wzajemnie się dopełniają. W ten sposób tworzy się grupa potrafiąca współpracować, odnajdująca kreatywne rozwiązania problemów, a także wspierająca nawzajem swój rozwój. To sytuacja idealna, ale żeby ją osiągnąć trzeba wiedzieć, jacy są pracownicy. A tego można dowiedzieć poprzez ocenę psychometryczną oraz analizę cech osobowości.

Długi proces rekrutacyjny

Poszukiwanie pracy samo w sobie jest działaniem bardzo czasochłonnym. Kandydaci muszą nie tylko przyjrzeć się potencjalnemu pracodawcy, ale także przechodzić przez kilka etapów procesu rekrutacyjnego. Okres od pierwszej do trzeciej, a nawet czwartej rozmowy rekrutacyjnej może trwać miesiącami. To z kolei powoduje, że pracownicy, nie chcąc marnować czasu na czekanie na ostateczną decyzję, która może przecież okazać się dla nich nieprzychylna, podejmują się aplikowania w kilku miejscach na raz. Zazwyczaj przeplatają procesy rekrutacyjne w różnych firmach, często będących dla siebie konkurencją. W ten sposób mogą porównać warunki zatrudnienia i wybrać najlepszą opcję. Działy HR powinny pamiętać, że samo wynagrodzenie nie stanowi jedynego czynnika decyzyjnego. Większość osób jest w stanie zrezygnować z lepiej płatne oferty, jeśli w innej firmie lepiej się czuli. Z tego względu tak ważne jest umiejętne prowadzenie procesu rekrutacyjnego, udzielanie informacji zwrotnej, życzliwe i rzetelne podejmowanie komunikacji z kandydatami.

Wydłużający się proces rekrutacji nie przemawia na korzyść pracodawcy. Nawet jeśli po wielu selekcjach w końcu zostanie wyłoniony pracownik idealny, wcale nie musi dojść do zatrudnienia, ponieważ kandydat już dawno podjął pracę w innej firmie, która zwyczajnie szybciej podjęła decyzję o nawiązaniu z nim współpracy. Ogromnym problemem jest w tym kontekście brak informacji zwrotnych udzielanych kandydatom po każdym etapie rekrutacji. Nikt nie lubi pozostawać w niepewności, szczególnie jeśli bardzo zależy mu na zmianie pracy. Z kolei uczciwe podejście do kandydata, przyjazna atmosfera panujaca w firmie, środowisko pracy oparte na otwartości oraz szacunku, oferowane benefity i systemy rozwoju, wsparcie mentorów i liczne szkolenia zachęcają kandydatów do tego, aby chwycić za długopis i podpisać umowę z nowym przełożonym.

Długi, skomplikowany i niejasny proces rekrutacji nadwyręża zaufanie do firmy, która momentalnie staje się mniej atrakcyjna. Poprawić cały system może wykorzystanie nowoczesnych narzędzi HR Tech. Za pomocą Staffly kandydaci wypełniają testy, które dostarczają ocen ich zdolności, schematów zachowań, predyspozycji oraz cech osobowości. Na postawie wyników algorytm dostarcza pracodawcy listę osób najlepiej pasujących do wymagań na danym stanowisku. Takie rozwiązanie znacznie skraca i usprawnia proces rekrutacji, a także podejmowania efektywnych decyzji o zatrudnieniu.

Wymagania pandemicznej rzeczywistości

Pocieszającym faktem jest, że pracownicy HR są coraz bardziej świadomi problemów związanych z rekrutacją, a także chętniej decydują się sięgać po narzędzia ułatwiające przeprowadzenie całego procesu. Branża musi przejść pewnego rodzaju ewolucję, kierując się w stronę większej automatyzacji, optymalizacji oraz usprawnienia działań. Dławiące sektor problemy zostały szczególnie uwydatnione podczas nachodzących po sobie lockdown’ów. Ostatnie miesiące określić można jako okres powrotu do kondycji branży HR, w której w krótkim czasie doszło do wielu zawirowań. Pracownicy HR dostrzegają potrzebę przyspieszenia procesów oraz obniżenia kosztów. Wiedzą, że braki kadrowe trzeba uzupełnić, aby móc wrócić do pełnej sprawności przedsiębiorstw.

Aby jednak temu podołać trzeba wyspecjalizowanych pracowników, którzy są w stanie szybko dostosowywać się do popandemicznej rzeczywistości. Jednocześnie wymagania od kandydatów stale rosną – rośnie liczba stanowisk hybrydowych, które łączą w sobie wiele funkcji i wymagają szerokiego wachlarza umiejętności. Miejsca pracy zmieniają się razem ze zmianą sposobu pracy i funkcjonowania firm. Wiele przedsiębiorstw wprowadza lub rozwija działalność online, a także planuje odważne strategie biznesowe na kolejne lata po to, aby być lepiej przygotowanym na przyszłe kryzysy. W całym tym pędzie trzeba jednak pamiętać, że podstawą dobrze prosperującej firmy są pracownicy, dlatego zaangażowanie włożone proces rekrutacyjny zawsze zwraca się, gdy przedsiębiorstwo jest w stanie podnieść się z kolan po nawet największych turbulencjach.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023