Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2023-03-07
# Tematy
Śledź nas

Staffly i Flexi, czyli laureaci list Forbes 25 Under 25, 50 Over 50 o kreowaniu innowacji w świecie HR.

2023-03-07

O zależnościach między matematyką i demografią oraz o innowacji w świecie HR, która — dzięki wykorzystaniu AI — pozwala rekruterowi spojrzeć na kandydata aplikującego do pracy przez pryzmat jego kompetencji i kluczowych cech osobowości (unikając różnicowania ze względu na wiek, płeć czy inne przymioty) rozmawiają Katarzyna Łakińska, twórczyni Flexi.pl i laureatka Listy Forbes 50 over 50 i Filip Sobel, Ceo Staffly.pl, laureat listy Forbes 25 under 25. Czy warto polemizować z matematyką i demografią, która pokazuje, że 50 to więcej niż 25? Jakich cech legitymizujących pokolenie 50+ zazdrości mu Filip Sobel? I jaką rolę dla generacji dojrzałej, grupy coraz bardziej licznej demograficznie, odgrywają testy psychometryczne wprowadzone przez Staffly.pl?

Algorytm, który odkrywa cechy osobowości

Jak wskazuje Filip Sobel w rozmowie z Kasią Łakińską, testy psychometryczne nie różnicują ze względu na metrykę, na miejsce zamieszkania. A wolumen zrealizowanych (jak dotąd) analiz, a więc liczba 60 tys. unikalnych wypełnionych testów, potwierdza potencjał rozwiązania. Czy osoby 50+, które, jak podkreśla twórczyni Flexi.pl, podczas edukacji „nie były testowane”, a większość egzaminów zdawały w formie ustnej, są gotowe na tę formę sprawdzenia przydatności i kompetencji? Czy pokolenie, które, choć cyfrowo nie jest wykluczone, bo obecne w świecie social mediów, bankowości internetowej, technologii informatycznych, może mieć obawy co do takiej formy wsparcia rekrutacji? Sprawdź w filmie!

Cenna rola odpowiedzi zwrotnej

Algorytm Staffly.pl, badając kompetencje, daje odpowiedź czy dane stanowisko pracy jest odpowiednie dla potencjalnego kandydata. Filip Sobel podkreśla:

„Test kończy się automatycznym feedbackiem”.

A informacja zwrotna jest skierowana w obie strony. Zarówno do rekrutera, jak i do kandydata. Analiza zawiera też sugestie, nad czym można pracować i jak poprawić swoje zasoby. Rezultat w formie pliku pdf lub wydruku może docelowo służyć jako wsparcie w innych procesach rekrutacji i argument odnośnie podkreślenia potencjału aplikującego na dane stanowisko kandydata. Czy to się sprawdzi? I czy pracodawcy Anno Domini 2023 są gotowi, by honorować te wyniki? Zobacz film!

Definicja nowoczesnego HR

Nowoczesny HR w ocenie CEO Staffly.pl powinien stawiać pytania o umiejętności i efektywność pracy. Odżegnując się od oceny kandydata przez pryzmat wskaźników wieku, płci, miejsca zamieszkania. Czy testy psychometryczne są więc odpowiedzią na coraz częściej poruszane wykluczenie zawodowe kobiet po 50. roku życia? Niewątpliwie, są opcją, by ukazać kompetencje w klarowny, neutralny sposób, dzięki czemu jakikolwiek stygmat w postaci metryki czy płci w tej ocenie nie występuje. Na pierwszy plan wysuwają się umiejętności. A tych miękkich, jak przyznaje Filip Sobel, pokolenie 50+ posiada zdecydowanie więcej. Cierpliwość i stabilność, jako przymioty generacji, uwypuklają się w badaniach wykonanych algorytmem. Dlatego na bazie doświadczeń Staffly.pl i zwiększającym się wolumenie zrealizowanych testów, statystykach z nich płynących i pokazujących, jak mierzyć efektywność kandydatów oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenia portalu Flexi.pl, Filip Sobel i Katarzyna Łakińska zapowiadają wspólny projekt raportu, który będzie stanowił podsumowanie wspólnych obserwacji, pozostając cenną analizą dla działów HR i rynku pracy.

Jak wskazuje Laureat listy Forbes 25 under 25:

„Jest to dla nas bardzo ciekawy temat. Ze zderzenia tych dwóch światów mogą wyniknąć ciekawe wnioski”.

Jesteś gotowy na technologiczne wsparcie rekrutacji? Zobacz całe wideo!

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023