Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2022-12-09
# Tematy
Śledź nas

Testy w rekrutacji

2022-12-09

Testy rekrutacyjne to narzędzie, które firmy stosują w celu oceny kandydatów do pracy. Mogą one zawierać różne rodzaje zadań, w tym pytania teoretyczne, zadania praktyczne i testy umiejętności. Celem testów rekrutacyjnych jest znalezienie osób najlepiej dopasowanych do danej pozycji w firmie. Najczęściej odbywa się to poprzez ocenę ich wiedzy, umiejętności i cech charakteru. Warto pamiętać, że testy rekrutacyjne są tylko jednym z elementów procesu rekrutacji. Nie powinny być jedynym kryterium wyboru kandydatów.

Testy w rekrutacji mogą być różne, w zależności od stanowiska, na które kandydaci się ubiegają oraz od tego, jakie kompetencje i umiejętności są dla danej firmy istotne.

Wśród najpopularniejszych testów rekrutacyjnych wymienia się:

– Testy ogólnego poziomu wiedzy: obejmują pytania z różnych dziedzin, sprawdzające ogólne zasoby wiedzy kandydatów.

– Umiejętności językowych: sprawdzają znajomość języka obcego, w tym zarówno znajomość słownictwa, gramatyki, jak i umiejętność czytania i pisania tekstów.

– Testy matematyczne: sprawdzają zdolności logicznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych.

– Psychologiczne: służą do oceny cech charakteru kandydatów, ich predyspozycji do pracy w danej firmie oraz zdolności adaptacyjnych.

– Testy zadaniowe: polegają na rozwiązywaniu konkretnych zadań, które mogą być związane z przyszłymi obowiązkami kandydata.

Testy rekrutacyjne mogą być również dostosowane do konkretnego stanowiska i branży. Na przykład w rekrutacji do pracy w branży informatycznej mogą być stosowane testy z zakresu programowania lub obsługi komputera, natomiast w rekrutacji do pracy w sprzedaży mogą być stosowane testy z zakresu zarządzania czasem czy nawiązywania kontaktów z klientami.

Testy w rekrutacji – w czym pomagają?

Tego rodzaju testy pomagają firmom w wyborze najlepszych kandydatów do pracy. Dzięki testom rekrutacyjnym możliwe jest ocenienie wiedzy, umiejętności i cech charakteru kandydatów, co pozwala na porównanie ich wyników i wybranie osób najlepiej dopasowanych do danej pozycji w firmie.

Mogą być szczególnie przydatne w przypadku dużej liczby kandydatów na jedno stanowisko, ponieważ pozwalają na szybkie i obiektywne ocenienie ich kompetencji. Dzięki temu firmy mogą wybrać najlepszych kandydatów, bez konieczności przeprowadzania długich rozmów kwalifikacyjnych z każdym z nich. Tutaj natomiast przeczytasz o ramach kompetencji.

Ponadto testy rekrutacyjne mogą pomóc firmom w identyfikacji potencjalnych słabych stron kandydatów oraz w ocenie ich zdolności do pracy w danej firmie. Dzięki temu firmy mogą lepiej dostosować swoje procesy rekrutacyjne i szkoleniowe do potrzeb kandydatów, co może przyczynić się do poprawy jakości obsady stanowisk w firmie. O innych rodzajach możesz przeczytać tutaj.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023