Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2023-11-27
# Tematy
Śledź nas

Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie rekrutacji i selekcji pracowników branży retail

2023-11-27

W branży retail proces rekrutacji i selekcji pracowników jest kluczowy dla sukcesu każdej firmy. Ten artykuł zapewnia wszechstronne spojrzenie na etapy rekrutacji i selekcji pracowników, wyjaśniając różnice pomiędzy rekrutacją a selekcją oraz ich wzajemne zależności. Dowiesz się, jak efektywnie przeprowadzić selekcję i rekrutację w tej branży, by znaleźć najlepszych kandydatów.

Rekrutacja w branży retail – charakterystyka i wymagania

Proces rekrutacji w branży retail różni się znacząco od innych sektorów. Wymaga on unikalnego podejścia, które uwzględnia dynamiczny i często zmieniający się charakter pracy w handlu detalicznym. Kluczowe aspekty, które należy brać pod uwagę, to elastyczność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.

Retail będący bezpośrednio skierowany do konsumentów, wymaga od pracowników nie tylko wiedzy o produktach, ale również wyjątkowych umiejętności obsługi klienta. Proces selekcji musi więc skupić się na identyfikacji tych cech wśród kandydatów. Pomóc w tym może narzędzie Staffly, wspierając pracę rekruterów przy pomocy krótkich i dopasowanych testów w rekrutacji do danego stanowiska.

Kluczowe umiejętności i cechy kandydata lub kandydatki

W procesie rekrutacji i selekcji pracowników retailowych kluczowe jest znalezienie osób, które nie tylko pasują do kultury firmy, ale są również w stanie sprostać wyzwaniom specyficznym dla tej branży. Idealny kandydat powinien wykazywać się:

Elastycznością: Zdolność do dostosowania się do różnych sytuacji i zmieniających się harmonogramów jest niezbędna w dynamicznym środowisku retailowym.

Kompetencjami miękkimi: Doskonałe umiejętności komunikacyjne i zdolność do budowania relacji z klientami są kluczowe.

Orientacją na klienta: Zrozumienie potrzeb klientów i umiejętność ich zaspokajania jest fundamentem sukcesu w sprzedaży detalicznej.

Etapy procesu rekrutacyjnego w retailu


Planowanie i określanie potrzeb

Pierwszym i najważniejszym etapem w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w branży retail jest dokładne zrozumienie i określenie potrzeb firmy. To oznacza zidentyfikowanie kompetencji i umiejętności, które są niezbędne dla danego stanowiska. Planowanie powinno również uwzględniać przyszłe potrzeby firmy, aby zapewnić długoterminowy sukces i rozwój. W tym celu HR powinien ściśle współpracować z działami sprzedaży i operacyjnymi, aby zrozumieć dynamikę pracy w retailu i adekwatnie dostosować profil poszukiwanego kandydata.

Sourcing kandydatów: tradycyjne i nowoczesne metody

Po zdefiniowaniu wymagań, następnym krokiem w procesie rekrutacji jest sourcing, czyli poszukiwanie odpowiednich kandydatów. W branży retail, gdzie konkurencja o talent jest wysoka, firmy muszą stosować różnorodne metody, aby przyciągnąć najlepszych. Do tradycyjnych metod należą ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na uniwersytetach, a także uczestnictwo w targach pracy. Jednak w dobie cyfryzacji, coraz większą rolę odgrywają nowoczesne kanały, takie jak media społecznościowe, platformy rekrutacyjne online oraz programy poleceń pracowników.

Kluczowym elementem w procesie rekrutacji jest stworzenie przyciągającego ogłoszenia o pracę. Ogłoszenie musi być jasne, precyzyjne i odzwierciedlać wartości firmy. Powinno ono zawierać nie tylko wymagania odnośnie doświadczenia i umiejętności, ale także informacje o kulturze pracy i korzyściach, jakie firma oferuje. Pamiętaj, że ogłoszenie to pierwszy kontakt kandydata z firmą, dlatego ważne jest, aby wyróżniało się na tle innych i przyciągało właściwych kandydatów.

Selekcja i weryfikacja kandydatów w branży retail

Przesiewanie aplikacji i CV

Po zgromadzeniu puli kandydatów, rozpoczyna się proces selekcji. Pierwszym krokiem jest przesiewanie aplikacji i CV. W tej fazie HR musi skupić się na identyfikacji kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają na wymagania stanowiska. Jest to kluczowe, aby w pierwszej kolejności skoncentrować się na najbardziej obiecujących kandydaturach oraz to, by zrobić to szybko. Testy Staffly przyspieszają proces selekcji nawet o 85%.

Korzystając z narzędzia, możesz ocenić umiejętności i kompetencje kandydatów jeszcze przed pierwszym kontaktem z rekruterem. Może to obejmować testy praktyczne, takie jak symulacje sytuacji sprzedażowych, lub testy osobowości, które pomagają zrozumieć, jak kandydat poradzi sobie w typowych dla retailu sytuacjach. Testy te dają pracodawcom lepszy wgląd w umiejętności i potencjał kandydatów, co jest kluczowe w podejmowaniu ostatecznych decyzji rekrutacyjnych.

Rozmowa kwalifikacyjna: jakie pytania zadawać?

Wywiady są sercem procesu selekcji. Dobrze przeprowadzony wywiad pozwala nie tylko zweryfikować informacje zawarte w CV, ale także ocenić, jak kandydat pasuje do kultury firmy. Pytania powinny być skonstruowane tak, aby zbadać zarówno doświadczenie zawodowe, jak i umiejętności miękkie. Przykłady pytań mogą obejmować scenariusze związane z obsługą klienta, rozwiązywaniem problemów oraz pracą zespołową.

Wyzwania i trendy w rekrutacjach retail

Obecnie pracownicy poszukują nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia, ale także możliwości rozwoju, elastyczności w pracy oraz pozytywnej kultury organizacyjnej. Aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych, firmy muszą dostosować swoje strategie rekrutacyjne, aby odpowiadały na te nowe potrzeby. To obejmuje oferowanie szkoleń, możliwości awansu, elastycznych godzin pracy, a także promowanie zdrowej kultury pracy.

Dostosowanie się do trendów rynkowych i technologicznych

Rynek retailowy jest nieustannie pod wpływem zmieniających się trendów. Aby być konkurencyjnym, proces rekrutacji musi uwzględniać te zmiany. Na przykład, wzrost e-commerce wymaga pracowników z doświadczeniem w sprzedaży online i obsłudze klienta cyfrowego. Podobnie, rosnąca rola technologii w retailu oznacza, że poszukiwani są pracownicy z umiejętnościami technologicznymi. Dlatego też strategie rekrutacji muszą być elastyczne i dostosowywane do bieżących potrzeb rynku.

Rekrutacja zdalna i jej wpływ na branżę retail

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost popularności rekrutacji zdalnej. W branży retail, gdzie bezpośredni kontakt z klientem jest często kluczowy, stanowi to wyzwanie. Firmy muszą znaleźć sposoby na efektywną selekcję i ocenę kandydatów zdalnie. To wymaga wdrożenia nowych narzędzi, takich jak wideokonferencje, testy online oraz cyfrowe metody oceny umiejętności interpersonalnych i kompetencji obsługi klienta.

Case studies – przykłady i najlepsze praktyki

Jednym z najbardziej znaczących przykładów wpływu nowoczesnych rozwiązań na proces rekrutacji i selekcji w branży retail są nasze case studies. Dzięki temu, firmy korzystające z naszych usług mogły znacznie skrócić time-to-hire, czyli czas od rozpoczęcia procesu rekrutacji do zatrudnienia kandydata.

Kluczowym elementem sukcesu Staffly jest zastosowanie innowacyjnych metod oceny kandydatów, które pozwalają na szybką i dokładną selekcję najlepszych aplikantów. Dzięki temu, firmy mogą unikać kosztownego i czasochłonnego procesu przesiewania nieodpowiednich kandydatur, co również przyczynia się do obniżenia rotacji pracowników.

Wnioski z Case Study Staffly

Case study Staffly pokazuje, jak odpowiednie wykorzystanie technologii może znacząco ulepszyć proces rekrutacji i selekcji, przynosząc korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do selekcji i oceny kandydatów nie tylko przyspiesza proces rekrutacji, ale także przyczynia się do zwiększenia zadowolenia pracowników i obniżenia rotacji, co jest kluczowe w branży retail.

Podsumowując, proces rekrutacji i selekcji w branży retail jest złożony i wymaga strategicznego podejścia. Od zrozumienia potrzeb firmy, przez skuteczne metody sourcingu, aż po wykorzystanie nowoczesnych technologii, każdy etap ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Zmieniające się oczekiwania kandydatów, dynamiczny rozwój rynku, oraz wpływ technologii wymagają od działów HR ciągłej adaptacji i innowacji.

Przeczytaj więcej o selekcji kandydatów w jednym z naszych wpisów na blogu TUTAJ.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023