Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2021-11-12
# Tematy
Śledź nas

Zarządzanie różnorodnością w firmie

2021-11-12

Różnorodność to szeroko pojmowane pojęcie, które w branży HR stanowi ważny czynnik rekrutacyjny. Pomaga firmom rozwijać się w zakresie efektywności i kreatywności, szczególnie w odniesieniu do realizowania zadań i współpracy pracowniczej. Współcześnie większość dobrze prosperujących organizacji wykorzystuje zarządzanie różnorodnością przy tworzeniu środowiska pracy.

Na różnorodność w firmie zwracają uwagę zarówno pracownicy, jak i kandydaci. Szczególnie ta druga grupa uwzględnia tą kwestię podczas rozpatrywania ofert pracy. Działy HR powinny zatem zadbać o to, aby firma tworzyła przyjazne, różnorodne środowisko, dając równe szanse każdemu pracownikowi. Zamknięte organizacje nie są zbyt atrakcyjne z punktu widzenia osób poszukujących pracy.

W Polsce żyje wiele mniejszości narodowych (m.in. Białorusini, Czesi, Ukraińcy, Niemcy, Litwini, Słowacy, Ormianie, Rosjanie, Żydzi) oraz etnicznych (m.in. Romowie, Tatarzy, Łemkowie). Stanowią oni ogromną siłę roboczą, która kształtuje różnorodność kulturową w miejscu pracy. Zatrudnianie osób o różnych doświadczeniach, poglądach i umiejętnościach zwiększa innowacyjność i zdolność do rozwiązywania problemów, a jednocześnie poprawia ogólną obsługę klienta.

Czym jest różnorodność w miejscu pracy?

Różnorodność w miejscu pracy oznacza, że firma zatrudnia osoby o bardzo różnych cechach. Zazwyczaj odnosi się do wielokulturowości, jednak może obejmować również wiek, płeć, język, wykształcenie, rasę, orientację seksualną oraz pochodzenie. Zarządzanie różnorodnością można zatem rozumieć jako tworzenie zespołu zróżnicowanych względem siebie jednostek w taki sposób, aby indywidualne cechy i zdolności tworzyły wartość dodaną dla firmy.

Zakres działań w tym obszarze nie może być ograniczony do polityki zatrudnienia, ale musi opierać się na realnych działaniach i aktywnym uczestnictwie. Należy unikać uprzedzeń oraz nie można dopuścić do wykluczenia poszczególnych osób. Każdy pracownik musi mieć możliwość zabrania głosu w sprawach, które mogą na niego w jakiś sposób wpłynąć. Co więcej, każda opinia powinna mieć taką samą wartość.

Jakie korzyści niesie zarządzanie różnorodnością w firmie?

Skuteczne zarządzanie różnorodnością pozwala kreować bardziej zintegrowane i tolerancyjne zespoły poprzez tworzenie przyjaznych warunków do wymiany opinii i pomysłów. Odpowiednio opracowana strategia w tym zakresie powinna zostać wdrożona już na etapie rekrutacji. Pomóc działom HR w zarządzaniu różnorodnością może Straffly, czyli platforma umożliwiająca ocenę cech osobowości potencjalnych kandydatów do pracy. Rekruterzy mogą dokonywać wyboru pracowników na podstawie ich wyników psychometrycznych, a tym samym budować zróżnicowany pod względem charakteru i zdolności zespół.

Planując wprowadzenie strategii różnorodności w swojej firmie, warto najpierw przyjrzeć się korzyściom z tego wynikającym. W pierwszej kolejności różnorodny zespół pozwala uzyskać różne perspektywy. Każda z osób jest inna, a więc wnosi do firmy inny pogląd w kluczowych dla branży kwestiach. Może także dostrzec szanse i zagrożenia tam, gdzie nikt inny ich nie zauważy. Szeroka gama perspektyw korzystnie wpływa na planowanie i realizowanie strategii biznesowej. Różnorodność w miejscu pracy zwiększa również kreatywność. Podobne do siebie osoby, które pochodzą z takiego samego środowiska, widzą rzeczy w ten sam sposób. Trudno zatem oczekiwać kwestionowania pewnych idei i wychodzenia poza utarte schematy.

Natomiast zarządzanie różnorodnością w firmie ma zbawienny wpływ na pomysłowość i innowacyjność. Zintegrowane przedsiębiorstwa dużo częściej zostają liderami rynku w swojej branży, gdyż opracowują i wdrażają zupełnie nowe rozwiązania. Różnorodność w zespołach pracowniczych wpływa z kolei na lepsze podejmowanie decyzji. Kumulacja różnych doświadczeń, poglądów oraz wiedzy ułatwia znalezienie najlepszego rozwiązania nawet w trudnej sytuacji, a także zwiększa szansę na wymyślenie skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami. Ostatecznie doprowadza to do koncentracji na poszczególnych talentach i umiejętnościach, co wpływa na zwiększenie produktywności całego zespołu pracowniczego.

Strategia zarządzania różnorodnością w firmie

Nie można również zapomnieć o korzyściach finansowych. Monopolistyczna kadra niechętnie będzie podchodziła do zdobywania nowych rynków i gorzej będzie funkcjonować w zmiennym otoczeniu. Zróżnicowane pod względem narodowościowym i etnicznym firmy, które rekrutują oraz wspierają talenty są zazwyczaj lepiej przygotowane na nagłe zmiany i szybciej się do nich dostosowują. A nie od dziś wiadomo, że nawet najlepsza strategia nie może się powieść, jeśli nie opiera się na odpowiednio przygotowanych ludziach.

Ważną kwestią jest również to, że w zróżnicowanym środowisku pracownicy zwyczajnie czują się swobodniej i bezpieczniej. Wiedzą, że są akceptowani i doceniani za swoje indywidualne cechy i zdolności, więc dużo chętniej je wykorzystują dla dobra firmy. Odpowiednie zarządzanie różnorodnością może sprawić, że pracownikom łatwiej będzie utożsamić się z marką oraz zaangażować w działania firmy. Ostatecznie wpływa to na poziom ich zadowolenia z pracy. Posiadają lepszą opinię o przedsiębiorstwie i chętniej przekazują ją innym, a co za tym idzie firma poprawia swój wizerunek i osiąga niższe wskaźniki rotacji.

Oczywiście, stworzenie dobrej strategii zarządzania różnorodnością nie jest łatwe. Wymaga bowiem znalezienia i zatrudnienia pracowników o wszechstronnych zdolnościach i osobowościach. Pomocą w tej kwestii jest Staffly, który tworzy szczegółowy opis cech i zachowań kandydatów. Na jego podstawie rekruterzy mogą wybrać spośród osób, które wnoszą coś wartościowego do firmy.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023